Mer bidrag till jämställdhetsprojekt

Regeringen har beslutat att öka statsbidraget till jämställdhetsprojekt med ytterligare fem miljoner kronor.

Anslagsökningen innebär att Jämställdhetsmyndigheten kan dela ut totalt 15 miljoner under 2018.

Anledningen till det ökade anslaget är att myndigheten har fått in och identifierat ett stort antal intressanta jämställdhetsprojekt där finansieringsbehoven överstiger tidigare tilldelade medel.

Jämställdhetsmyndigheten kommer att bevilja dessa medel inom ramen för den utlysningen som stängde i april i år. Det blir således inte en ny utlysning för det ökade anslaget. Beslut fattas senare i år för de projektansökningar som inkommit.

Av den totala summan som Jämställdhetsmyndigheten får i anslag ska tre miljoner i första hand gå till projekt som stödjer arbete med pojkar, män och jämställdhet som syftar till att motverka efterfrågan av sexuella tjänster.

Jämställdhetsmyndigheten delar ut statsbidrag enligt bland annat följande kriterier:

  • Till projekt som syftar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.
  • Till jämställdhetsprojekt vars syfte ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.
  • Till projekt som är nyskapande och kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet.
  • Till ideella föreningar eller stiftelser. Dessa får inte vara statliga eller kommunala och får heller inte bedriva verksamhet som strider mot demokratins idéer.
Senast uppdaterad: 10:37 - 11 jul, 2018
  • Ekonomi
  • Jämställdhet
  • Statsbidrag