Människohandel i fokus i veckans medarbetartwitter

Petra Tammert Seidefors expertområde är prostitution och människohandel. Denna vecka kommer hon att gästtwittra för myndigheten. På programmet står ett studiebesök i Bulgarien, liksom deltagande på årets mänskliga rättighetsdagar i Stockholm.
Petra Tammert Seidefors, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Foto: Jöran Fagerlund

Syftet med att låta medarbetare dela med sig av sin vardag är att sprida kunskap om vad Jämställdhetsmyndigheten och dess medarbetare gör. Petra Tammert Seidefors jobbar som senior utredare av prostitution och människohandel.

Återvändandeprogrammet i praktiken

För närvarande är Petra och tre kollegor i Bulgarien på inbjudan av FN-organet International Organization for Migration, IOM. Under sitt besök kommer de att få lära sig mer om hur IOM arbetar mot människohandel samt om det så kallade återvändandeprogrammet för människor som fallit offer för människohandel. Programmet har kommit till att skapa förutsättningar för utsatta att kunna lämna prostitution eller annat utnyttjande, samt minimera riskerna för att de återigen hamnar i människohandel vid hemkomsten. Det bulgariska socialdepartementet kommer också att berätta om hur de tar hand om återvändande barn och vuxna.

Veckan avslutas för Petras del med ett seminarium på temat prostitution och människohandel under MR-dagarna i Stockholm, där hon ska belysa hur den nationella samordningen på Jämställdhetsmyndigheten arbetar med frågorna.

Senast uppdaterad: 10:27 - 15 nov, 2018
  • Prostitution och människohandel