MÄN vill skapa förändring av normer

Många män känner att de sitter på de anklagades bänk och då är det svårt att nå fram med jämställdhetsarbetet. Det tror Lena Wallquist från organisationen MÄN. På konferensen ICMEO berättar de om nya metoder i praktiskt arbete mot våld och destruktiva normer.

Vad ska ni från MÄN göra under konferensen?

– Vi kommer göra lite olika saker, men det stora är att vi ska hålla i ett av de sex seminarierna, det som handlar om normkritiskt arbete i skolan. Vi kommer att utgå från ett livscykeltänk och lyfta fram konkreta metoder för hur man kan utmana normer och förebygga våld i olika åldrar.

Varför är det viktigt att förändra normer i just skolan?

– Det förekommer olika typer av våld och kränkningar i skolmiljön och det är länkat till manlighetsnormer. Vi ser att det finns en våldskultur som drabbar alla; kvinnor, män och icke-binära. Det handlar om allt från sexistiska skämt och gliringar eller knuffar och elaka kommentarer till grovt våld och sexuella trakasserier. Att förändra normerna är en väg för att komma åt det här. Vi tror också att normerna begränsar och vi vill bredda möjligheterna för killar och män. Det ska vara okej att inte alltid hålla måttet och det ska ses som något positivt att visa omsorg.

Vad är viktigt för att lyckas i jämställdhetsarbete med pojkar och män?

– Det är viktigt att nå män utan att skapa motstånd. De flesta av oss blir inte öppna för förändring om vi upplever att vi sitter på de anklagades bänk. Samtidigt finns det problem som vi behöver lyfta. Vi måste till exempel kunna prata om att den allra största delen av våldet i vårt samhälle begås av män. Att lyckas göra det utan att det blir anklagande är viktigt och där tror jag att vi kan vara hjälpta av att prata om allas ansvar för att förhindra våld, ett aktivt åskådarskap, och även av att ha ett livscykelperspektiv. Det finns delar av livet, perioder av transition, då vi är mer öppna för att förändras, till exempel när vi går in i vuxenlivet, går i pension eller blir föräldrar. Just när män blir fäder funderar många på hur deras egna pappor var och hur de själva vill vara gentemot sina barn. Där finns en möjlighet till förändring.

Vilka positiva effekter hoppas du att konferensen ska få?

– Jag hoppas att den ska bli en plats där vi kan utbyta erfarenheter och strategier i arbetet med unga. Jag vill prata om konkreta metoder och även policy som kan möjliggöra det här arbetet. Jag hoppas att vi ska våga prata om makt och privilegier. Vi behöver fundera över hur vi gör satsningar på pojkar utan att det blir på bekostnad av andra.

Skribent:
Charlie Olofsson
Senast uppdaterad: 2:10 - 17 maj, 2018
  • EU
  • Jämställdhet
  • Våld