”Män missgynnas också av ojämställdhet”

Den internationella mansdagen infaller den 19 november. Jämställdhetsmyndigheten uppmärksammar dagen genom ett digitalt panelsamtal mellan forskare och praktiker inom jämställdhetsfältet. En av dem är Alán Ali, ordförande i föreningen MÄN.

Vilka privilegier respektive utmaningar upplever du som man i dagens samhälle?

– Rörelsefrihet i och tillgång till majoriteten av alla rum i samhället är en frihet vi män äger utan att reflektera särskilt mycket över, i alla fall inte förrän vi pratar med kvinnor och får upp ögonen för de begräsningar de utsätts för.

För mig som rasifierad man är utmaningen att jag tillskrivs destruktiva normer kopplad till en skev föreställning om en farlig ”invandrad man”, kopplad till bland annat våld, kriminalitet och skev kvinnosyn. Varje gång jag får chansen att berätta vad jag jobbar med blir folk helt häpna och vissa utbrister ”Oj, det kunde man inte tro…” innan de biter sig själv i tungan och låter meningen dö ut.

Varför tycker du det är viktigt att uppmärksamma den internationella mansdagen?

Jag är generellt skeptisk till de flesta dagar där vi ska hylla saker och ting. Det ska vi kunna göra utan att bli påminda, anser jag. Om vi tvunget ska ha en sådan dag så tycker jag det är bra att lyfta vikten av mäns roll i ett aktivt föräldraskap och omsorg i hemmet. Vi vet att barn till omsorgsfulla pappor mår bättre och i mindre utsträckning riskerar att använda våld när de växer upp.

Vad krävs för att pojkar och män i högre utsträckning involverar sig och blir delaktiga i jämställdhetsarbetet?

Jag tror att det finns många vägar till inkludering av killar och män i jämställdhetsarbetet både i det privata och i det professionella livet. Ökad medvetenhet om att även vi män missgynnas av ett leva i ett icke jämställt samhälle är en central fråga som vi behöver lyfta och diskutera med målgruppen killar och män. Oftast när jag föreläser för unga och inledningsvis ställer frågan ”För vem är jämställdhet viktig?” för jag ofta lågmälda svar i stil med ”För kvinnor, för att de har lägre lön” eller ”För tjejer, för att de är svagare än killar”. Automatiskt läggs fokus på kvinnor eftersom jämställdhet som fenomen och omsorgen för dito nästan uteslutande gjorts till en kvinnofråga.

Därefter ger jag konkreta exempel på hur vi som killar och män begränsas i våra liv av att befinna oss i den så kallade ”manslådan” full av stereotypa normer kring hur ”riktiga” män ska prata, bete sig, klä sig, idrotta, arbeta med och, inte minst, alla former av våld som vi utsätter varandra och vår omgivning för. När jag sedan ställer samma fråga igen brukar svaren komma med en annan kraft och energi där många inser att båda könen tjänar på jämställdhet. Ofta får jag med mig långa listor över killar som vill börja i killgrupper för att diskutera just jämställdhet.

Ta del av panelsamtalet som Jämställdhetsmyndigheten arrangerar här. 

Senast uppdaterad: 4:21 - 19 nov, 2020
  • Jämställdhet