Magasin ska lyfta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Den 20 maj släpper Jämställdhetsmyndigheten magasinet Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck – en dokumentation av myndighetens internationella expertmöte 2018 på samma tema. ”Magasinet är tänkt att väcka tankar och förhoppningsvis inspiration i en lättillgänglig form”, säger Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten och projektledare för expertmötet.

Varför har Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett magasin om hedersrelaterat våld och förtryck?

– Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext. Därför vill vi tillgängliggöra de olika perspektiv och erfarenheter som presenterades på det internationella expertmötet om hedersrelaterat våld och förtryck för att förhoppningsvis driva arbetet framåt. Magasinet är tänkt att väcka tankar och förhoppningsvis inspiration i en lättillgänglig form, oavsett om man delar samma uppfattning som aktörerna eller inte.

Vad består magasinet av?

– Magasinet ger en inblick i olika aktörers och länders erfarenheter av framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kan se att en tydligare målgruppsförankring och lokalt engagemang har gett resultat, liksom hur lokala insatser hänger ihop med regionalt, nationellt och internationellt arbete. Det är intressant läsning, som förhoppningsvis kan ge både inblick, hopp och motivation.

Hur hoppas du magasinet ska komma till användning?

– Jämställdhetsmyndigheten hoppas och tror att yrkesverksamma inom fältet kan få användning av det, eftersom det både ger kunskapsöversikt och visar på olika arbetssätt. Vi hoppas att även barn och unga som lever i en hederskontext och verkar för förändring läser magasinet, och ser att deras röster lyfts och väger tungt. Det kan förhoppningsvis ge dem kraft att fortsätta sitt viktiga arbete. Även en intresserad allmänhet kan få en inblick i det arbete som faktiskt bedrivs på området i olika delar av världen.

Senast uppdaterad: 12:01 - 29 maj, 2019
  • Hedersrelaterat våld