Lena Ag: “Nu kraftsamlar vi för jämställdheten”

Lena Ag är Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör. Hon kallar sitt uppdrag för ”oemotståndligt” och menar att jämställdhetsfrågorna ytterst är demokrati- och frihetsfrågor.
Foto: Jöran Fagerlund

– Det handlar om demokrati i meningen att alla har rätt att göra sina röster hörda, att ta plats och att ha inflytande i samhället och i sina liv. Det handlar om frihet i meningen att människor inte ska hindras av stereotypa och gammalmodiga könsroller att nå sin fulla potential, säger hon.

Hon kommer närmast från organisationen Kvinna till kvinna, där hon har varit generalsekreterare i tio år och ägnat sig åt internationellt freds- och jämställdhetsarbete. Därifrån – och från sitt tidigare arbete i bland annat EU-kommissionen – tar hon med sig vetskapen om att den svenska jämställdheten är högt rankad och väcker stort intresse över hela världen.

– Men som alla vet finns det ändå mycket kvar att göra för att uppnå det övergripande målet för den svenska regeringens jämställdhetsarbete: Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

När hon nu tar steget från att arbeta internationellt till nationellt, sker det i en spännande tid, säger hon.

– Att få vara med att kraftsamla kring jämställdheten i en tid av #metoo känns viktigt på ett personligt plan. På det professionella planet kan det se ut som ett omöjligt uppdrag, som spänner över så många områden: Makt och inflytande, hem, hälsa, utbildning, arbetsmarknad och våld. Men jag ser det inte som omöjligt, utan som oemotståndligt.

Senast uppdaterad: 10:11 - 24 jan, 2018
  • Jämställdhet