Länsstyrelser i möte om våldsprevention

Jämställdhetsmyndigheten samlade den 23 mars länsstyrelsernas utvecklingsledare med uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor.
Katarina Björkgren, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Foto: Jöran Fagerlund

– Regeringens tioåriga strategi mot mäns våld mot kvinnor är bred, men vi valde att fokusera på våldsprevention den här gången. Länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten har liknande uppdrag i regleringsbreven, berättar Katarina Björkgren, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Regeringen pekar ut länsstyrelserna som viktiga regionala myndigheter för att stödja genomförandet och uppföljningen av strategin. Jämställdhetsmyndigheten har ansvar på nationell nivå och ska erbjuda länsstyrelserna stöd och samordning om de önskar det.

Foto: Jöran Fagerlund

– Träffen var väldigt positiv och vi har goda förutsättningar att skapa en konstruktiv plattform, säger Katarina Björkgren.

Intresset för samordning var stort. Inte minst då förutsättningarna för länsstyrelsernas arbete ser så olika ut. Länsstyrelsen Gotland har en kommun att samverka med, länsstyrelsen i Västra Götaland har 49.

Framöver kommer Jämställdhetsmyndigheten att bjuda in till bredare samverkan med länsstyrelserna kring alla delar i regeringens tioåriga strategi.
– Nästa steg i samarbetet kring våldsprevention är att bjuda in till en heldag kring en genusförändrande ansats i arbetet, säger Katarina Björkgren.

Senast uppdaterad: 10:08 - 02 jul, 2018
  • Våldsförebyggande arbete