Landsbygdens kvinnor i fokus på internationella kvinnodagen

”En dag att fira framgångar i jämställdhetsarbetet.”
Så beskriver Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag Internationella kvinnodagen den 8 mars.
- Samtidigt ska vi förstås sätta ljuset på allt som finns kvar att göra, säger hon, och menar att inte minst landsbygdens kvinnor, som är i fokus för UN Women 2018, måste få bättre levnadsvillkor, bättre hälsa och större inflytande om fattigdomen i världen ska minska.
Kvinna i Botswana. I Botswana levde 42,29 procent av befolkningen på landsbygden 2016. Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

Redan nästa vecka reser Lena Ag och Lillemor Dahlgren, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten, till New York för att medverka på konferensen CSW62, the Commission on the Status of Women, som arrangeras varje år. Årets tema är ”Empowering rural women and girls”, vilket betyder ungefär “ge makt åt landsbygdens kvinnor och flickor”.

Lena Ag och Lillemor Dahlgren får sällskap på CSW62 av före detta jämställdhetsminister Åsa Regnér, som på tisdagen utsågs till vice chef för UN Women med ansvar för mellanstatliga relationer och strategiska partnerskap.

UN Women’s huvudrubrik för Internationella kvinnodagen 2018 är en hashtag: #timeisnow. Den står för ett upprop som ska omsätta #metoo och andra liknande rörelser till aktiv handling. Underrubriken lyder: ”Aktivister på landsbygden och i städerna som förändrar kvinnors liv”.

 

Befolkning på landsbygd och mödradödlighet

 

En viktig anledning för Sverige att engagera sig i situationen för kvinnor på landsbygden ute i världen är, enligt Lena Ag, de åtaganden som följer med Agenda 2030, vars mål bland annat är att utrota fattigdomen i världen.

– Kvinnor på landsbygden har generellt sämre hälsa, mödradödligheten är större och många arbetar väldigt hårt. Det finns särskilt mycket att göra inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Ofta handlar det om att känna till sina rättigheter.

Genom sitt tidigare arbete som generalsekreterare för organisationen Kvinna till kvinna har Lena Ag sett flera exempel på framgångsrika utbildningsinsatser, bland annat i Liberia och på Västbanken.

– Bara det att kvinnor får sitta tillsammans och få kunskap om vilka rättigheter de har genom internationella konventioner är otroligt stärkande, säger hon.

 

Mödradödligheten i världen sjunker

 

Fotnot: Internationella kvinnodagen startade i USA 1909, då man högtidlighöll årsdagen av en strejk för bättre arbetsvillkor för kvinnor inom textilindustrin.

Skribent:
Helena Löfving
Senast uppdaterad: 1:18 - 08 mar, 2018
  • Jämställdhet