Kraftsamling mot mäns dödliga våld mot kvinnor

Fler än 300 kvinnor i Sverige har dödats av sina män de senaste 20 åren. Det är i genomsnitt mer än en kvinna i månaden. Morden har många gånger skett trots att kvinnorna tidigare hade varit i kontakt med polisen, socialtjänsten, vården och psykiatrin. Jämställdhetsmyndigheten anordnar tillsammans med Unizon nu konferensen Dödsorsak: kvinna för att öka medvetenheten om att den yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor är döden.

Konferensen utgår från journalisterna Kerstin Weigls och Kristina Edbloms bok, kallad I händelse av min död. Boken är en sammanställning av Weigls och Edbloms granskning av morden på kvinnor i Sverige mellan år 2000-2019. Även Socialstyrelsens dödsfallsutredningar presenteras på konferensen, liksom statistik och forskning från Brottsförebyggande rådet och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Katarina Björkgren och Mikael Thörn, seniora utredare på Jämställdhetsmyndigheten, berättar mer.

Vad är syftet med konferensen?
– Samhället behöver bli mycket bättre på att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och barn så att detta inte ska upprepas om och om igen. Det finns fortfarande fördomar om mäns våld mot kvinnor, särskilt i nära relationer. Många ser det fortfarande som en privat angelägenhet fastän vi har haft en lagstiftning som säger att brottet faller under allmänt åtal sedan 1982. Det finns ingen annan brottslighet där anmälningsbenägenheten är så låg som vid våld i nära relationer. Även de som finns runt omkring har en mycket lägre benägenhet att reagera än vid annan brottslighet. Detta trots att mord på kvinnor, förutom förtvivlade anhöriga, i de flesta fall även lämnar barn som får växa upp utan sin mamma. Mäns våld mot kvinnor och barn handlar om allvarliga brott och vi måste alla bli bättre på att agera mot våldet på alla nivåer, säger Katarina Björkgren.

 Vad hoppas Jämställdhetsmyndigheten uppnå med konferensen?
– Vi hoppas att konferensen kan vara ett bidrag till att öka insikten om att mäns våld mot kvinnor måste bli en prioriterad fråga, inte bara i ord utan även i handlingar och budgetar. Barnkonventionen blir lag nästa år, ändå har barn som upplever våld i sin familj ingen brottofferstatus juridiskt. De kan alltså inte vara målsägande om det inte finns bevis för att de själva blivit utsatta för våldet. Barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden, men barn som lever med våld i familjen måste alltid vara beredda på våld som riktas mot deras omsorgsperson, oftast mamman, säger Katarina Björkgren.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor engagerar främst kvinnor. Varför är det så?
– Det verkar finnas en uppfattning att mäns våld mot kvinnor är en kvinnofråga, när det i själva verket handlar om mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Det är svårt att hitta män som jobbar med frågan, vilket syns såväl i vårt program som i deltagarlistan. Detta är ett problem, eftersom våldet i förlängningen drabbar oss alla. Vi hoppas dock att konferensen kan leda till ökade insatser även från yrkesverksamma män. Utan mäns engagemang och ansvarstagande är det omöjligt att nå visionen om ett samhälle fritt från våld, säger Mikael Thörn.

Konferensen Dödsorsak: kvinna arrangeras i Gothia Towers i Göteborg den 27 november 2019, som en del i det nationella arbetet med En vecka fri från våld.

Senast uppdaterad: 4:03 - 26 nov, 2019
  • Mäns våld mot kvinnor