Kontrollerade byggen från norr till söder

Under förra veckan genomfördes en kontrollinsats i byggsektorn som ett samarbete mellan åtta myndigheter för att motverka brottslighet i arbetslivet.

Oanmälda kontroller pågick under vecka 39 och riktades mot byggsektorn där arbetsolyckor och regelöverträdelser är vanliga. Illegal arbetskraft, felaktiga personalliggare och farliga byggställningar var några av de vanligaste bristerna. Drygt 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser över hela landet kontrollerades.

Jämställdhetsmyndigheten deltar i kontrollinsatsen med fokus på prostitution och människohandel, utifrån det nationella samordningsuppdraget. Det gemensamma uppdraget med sju andra myndigheter går ut på att hitta effektiva, gemensamma kontrollmetoder för att motverka brott mot regler i arbetslivet. Syftet är att statens insatser ska få större effekt eftersom brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden.

Myndighetskontrollerna pågår 2018–2020 och ska därefter fortsätta som permanent verksamhet hos myndigheterna.

Närmare ett 30-tal personer arbetade illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna. Resultaten kan leda till vidare utredningar hos de myndigheter som deltar i kontrollsamarbetet, till exempel för att ta reda på om människohandel förekommit.

Senast uppdaterad: 3:14 - 01 okt, 2019
  • Arbetsmarknad
  • Prostitution och människohandel