Konferens om pandemins påverkan på den ekonomiska jämställdheten

Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till en digital konferens, med fokus på covid-19 och pandemins effekter på jämställdhet och ekonomi. Flera inbjudna gäster kommer att ge sin syn på hur läget har förändrats sedan pandemins start.

Coronapandemin har haft stor påverkan på samhällsutvecklingen. Ekonomin, arbetsmarknaden och människors inkomster och vardagspussel har påverkats. På flera områden där den ekonomiska jämställdheten i stort visade skillnader mellan män och kvinnor har pandemin både synliggjort och ställt vissa problem på sin spets.

Pandemin har även satt fokus på arbetsmiljö och arbetsvillkor. Förhållandena inom de stora kvinnodominerade yrkesgrupperna på svensk arbetsmarknad har kunnat belysa stora jämställdhetsproblem. Åtgärderna som har vidtagits för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin har inte alltid genomförts med jämställdhet som utgångspunkt. Det är idag svårt att se de långsiktiga ekonomiska effekterna av pandemin, men flera aktuella tendenser kan beskrivas.

Digital konferens

Den 14 december håller Jämställdhetsmyndigheten i en digital konferens om pandemins effekter på den ekonomiska jämställdheten. På konferensen gör flera inbjudna gäster nedslag på sina expertområden. Bland annat kommer Arbetsmarknaden, arbetsmiljö och digitalisering av utbildningar att diskuteras.

Läs mer om webbinariet här, och hur du kan anmäla dig

Medverkande:

Lena Ag, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten

Lise Bergh, ordförande Kommissionen för jämställda livsinkomster

Henrik Bengtsson, arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen

Karin Sjöberg Forssberg, tekn. dr. och konsult

Malin Hansson, barnmorska / doktorand Göteborgs universitet

Annika Bergviken Rensfeldt, docent i pedagogik Göteborgs universitet

Senast uppdaterad: 10:44 - 06 dec, 2021
  • Covid-19