Konferens mot könsstympning samlade många aktörer

Torsdagen den 6 februari var det den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. I samband med det så anordnade Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter en konferens mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Mellan 300-400 personer besökte konferensen, som ägde rum i Göteborg. På plats för att föreläsa och berätta om sitt arbete var bland andra Vulvamottagningen i Göteborg, representanter från Norrköpings kommun och Göteborgs kommun, den ungdomsstyrda föreningen Hela Blomman och många fler. 

En av talarna var Cecilia Berger, biträdande överläkare på Södersjukhuset. Berger arbetar på Amelmottagningen på sjukhuset, som tillsammans med Vulvamottagningen är en av två mottagningar med specialinriktning på könsstympande flickor och kvinnor. 

Det är viktigt att organisationer och myndigheter samverkar för att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor.

– Vi behöver synliggöra kvinnor med besvär, som är relaterade till könsstympning. Men också för arbeta för kunskapshöjande insatser, inom vårdprofessionen och även inom andra områden i samhället, sa Cecilia Berger.

Även den ungdomsledda organisationen Integrate UK hade rest från Storbritannien för att medverka på konferensen. På scenen berättade de fyra representanterna om hur deras arbete mot könsstympning fått så stort genomslag att det i Storbritannien har påverkat allt från lagstiftning till undervisning i frågan. 

– Det är viktigt att vi lyfter frågor om könsstympning. Bara genom att vi ställer de här frågorna så gör vi det lättare för människor att närma sig konversationen kring ämnet. Speciellt när frågan om könsstympning av flickor och kvinnor är en så känslig fråga, sa Krishna Sandrasekar från Integrate UK.

Att röster från såväl politiken och myndigheter som civilsamhället samlas för att diskutera könsstympning av flickor och kvinnor visar på att det är en fråga som allt fler mobiliseras kring. 

– Det är viktigt att organisationer och myndigheter samverkar för att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor. Det är också viktigt att vi når och involverar målgruppen, både barn och föräldrar, i det fortsatta arbetet, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Läs mer om kvinnlig könsstympning här.

Senast uppdaterad: 10:34 - 23 feb, 2021
  • Könsstympning