Kommunernas erfarenheter av hedersförtryck tas tillvara

Flera kommuner i Sverige arbetar aktivt med att förebygga och stoppa hedersrelaterat förtryck och våld. Jämställdhetsmyndigheten har arrangerat två dialogmöten med bland annat kommuner för att ta del av erfarenheterna.
Lisa Lindström, senior utredare, en av samordnarna för uppdraget på Jämställdhetsmyndigheten. Foto: Jöran Fagerlund

Samlar förebyggande metoder

Det första mötet med det civila samhället och myndigheter hölls i juni och det andra mötet hölls 12 september då representanter från Stockholms län, Malmö stad och Linköpings kommun möttes hos Jämställdhetsmyndigheten för att dela med sig av erfarenheter av att nå unga män och pojkar som lever i en hederskontext. Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att samla effektiva förebyggande metoder för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Dialogmöten med olika aktörer är en del i det arbetet.

Flera av representanterna från kommunerna betonade att arbetet måste ske med långsiktighet och stabilitet. Alla verksamheter som arbetar gentemot unga som exempelvis skola, fritidsgårdar, socialtjänst och arbetsförmedling behöver ha kunskap i att känna igen och ställa frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Det finns ofta spetskompetens centralt i kommunerna men den kunskapen används inte alltid av andra offentliga verksamheter.

Både offer och förövare

En del av kommunerna arbetar uppsökande gentemot unga män, medan andra framför allt arbetar med att utbilda och ge rådgivning till yrkesgrupper som möter unga. Kommunrepresentanterna framhöll att det inte går att börja med att prata heder med unga män och pojkar. Inledningsvis handlar det oftast om att samtala om barns rättigheter, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Först efter en tid går det att prata om hederskontexten. Det är också viktigt att se att unga män i ett sådant sammanhang kan vara både offer och förövare, ibland båda delar samtidigt.

– Det har varit ett viktigt möte där vi har fått ta del av erfarenheter från kommunala verksamheter som möter målgruppen som lever i hederskontext, säger Lisa Lindström, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 12:03 - 14 sep, 2018
  • Hedersrelaterat våld
  • Jämställdhet