Kampanjstart för Svartsjuka är inte romantiskt

Vad är egentligen en bra relation? Och när har en själv eller ens partner gått över gränsen för vad som är acceptabelt? Idag drar den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt igång för fjärde året i rad. Målgruppen är främst unga, men även ungdomsledare, skol- och vårdpersonal. Bakom kampanjen, som pågår under februari-mars, står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Svartsjuka är inte romantiskt– Ungdomar är en särskilt utsatt grupp, därför är det viktigt att uppmärksamma våld i ungas partnerrelationer. Det handlar dels om att förebygga våld, men också om att identifiera den som blir utsatt och den som utsätter. Genom kampanjen vill vi erbjuda dem det stöd de behöver för att förändra sin situation, säger Linnéa Björk, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Brottsförebyggande rådets rapport om brott i ungas nära relationer, som bygger på statistik från 2012, visar att väldigt få unga polisanmäler våld i nära relation. Största anledningen till detta är att de inte ansåg att det de utsatts för var så allvarligt, utan en småsak. Mot bakgrund av detta är förhoppningen att kampanjen ska bidra till att unga börjar fundera över vad som egentligen är en bra relation och vad våld innebär.

För att våldet ska upphöra behöver kunskapen öka och vuxna måste ta sitt ansvar.

– Vår förhoppning är kampanjen även bidrar till att fler verksamheter, som på olika sätt och i olika sammanhang möter unga, uppmärksammar killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. För att våldet ska upphöra behöver kunskapen öka, vuxna måste ta sitt ansvar att se och lyfta frågan och fler verksamheter runt om i landet måste erbjuda stöd till utsatta men även till unga våldsutövare, säger Evelina Skog, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Nyproducerat stödmaterial

I kampanjen ingår tryckt och digitalt informationsmaterial i form av planscher och visitkort samt ett antal videoklipp. Genom materialet får unga information om vart de kan vända sig för att få råd och stöd.

I kampanjen tillkommer även stödmaterial. Materialet är till för vuxna som möter unga, exempelvis lärare och ungdomsledare inom idrottsrörelsen eller i andra delar av civilsamhället. Syftet med materialet är att skapa samtal om relationer och våld.

Tryckt material kan beställas kostnadsfritt hos närmaste länsstyrelse.

 

Senast uppdaterad: 4:23 - 12 feb, 2020
  • Mäns våld mot kvinnor