Jämställdhetsprojekt tar in schyssta normer och språkbruk i ungdomsidrott

I Örebro län driver Daniel Alsarve ett jämställdhetsprojekt som motverkar taskigt språk och stela mansnormer – i både ungdomsidrott och idrottsaktiviteter för nyanlända.
Som en av 25 ansvariga deltog han nyligen på Jämställdhetsmyndighetens projektledarträff för att utbyta lärdomar.
Projektledaren Daniel Alsarve
Många lag vill testa den lyckade samtalsmodell som Daniel Alsarve från RF-SISU i Örebro län varit med om att starta. Foto: RF-SISU i Örebro län

Daniel Alsarve från Riksidrottsförbundet och Sisu idrottsutbildarna (RF-SISU) i Örebro län driver projektet med finansiering från Jämställdhetsmyndigheten. Två insatser ingår. I den ena arbetar projektet med att motverka destruktiva och stereotypa mansroller bland unga lagidrottare, något som i förlängningen ska leda till mer jämställdhet.

– Vi har stora utmaningar inom idrotten precis som andra samhällsområden. Det kan också som ideell ledare vara svårt att bryta en negativ jargong. Då kan vi stötta genom att arbeta med schyssta normer och värderingar, säger Daniel Alsarve.

Unga lagidrottare uttrycker lättnad

Projektet har haft ett nära samarbete med pojk- och flicklag i Örebro Hockey Ungdom. Utifrån korta inspirationsfilmer med A-lagets stjärnspelare har laget tillsammans diskuterat normer och vad som är okej och inte okej i laget. Samtalen har utmynnat i positivt formulerade kontrakt, som spelarna sedan fått skriva på. Och arbetet har gett resultat.

Lagets spelregler har sex punkter. Försöka att alltid vara positiva, aldrig ge upp, försöka peppa varandra, kunna ta och ge kritik och ha respekt mot varandra.
De unga spelarna har fått skriva på kontrakt, där de förbinder sig att följa de överenskomna reglerna.

– Det gäller att skapa goda beteenden och gemenskaper. Förut kanske någon i laget gick ensam mellan olika platser, men nu kommer lagkompisarna fram och slår följe om någon går själv. Många har också uttryckt en lättnad över att de slutat att skämta på otrevliga sätt, säger Daniel Alsarve.

Den andra projektdelen gäller nyanlända flyktingar som erbjuds att delta i idrottsaktiviteter och samtal om jämställdhet. Vid sidan av de fysiska övningarna har Daniel Alsarve haft gruppsamtal om normer med deltagarna. Bland annat om olika länders syn på jämställdhet och om acceptabla värderingar och beteenden i Sverige.

Projektledarträff samlade engagerade ledare

Nyligen fick Daniel Alsarve möjlighet att utbyta erfarenheter med andra ledare i de projektledarträffar som hölls under november månad. Han och kollegan Emma Johansson var de enda från idrottsrörelsen. Trots det så är han positiv till att ha fått träffa andra projektansvariga.

– Det är så häftigt att få vara en i den här mängden av fantastiska projekt och människor. Det här visar civilsamhällets styrka. De här projekten finns där politiken inte riktigt når ut. Det känns bra att idrottsrörelsen kan vara en del av dessa goda krafter i samhället, säger han.

Digital omställning med oväntade konsekvenser

Utredarna Josefina Andersson och Felicia Nordström framför whiteboard
Utredarna Josefina Andersson och Felicia Nordström höll i Jämställdhetsmyndighetens projektledarträffar 12-13 november.

På grund av rådande pandemi fick mötena genomföras digitalt. Mötesformen satte därför också fingret på ett gemensamt problem, berättar utredarna Josefina Andersson och Felicia Nordström på Jämställdhetsmyndigheten, som organiserade träffarna.

– Den främsta utmaningen för projektledarna är att få hantera de nya förutsättningar som pandemin fört med sig. De flesta har fått byta till digitala lösningar och ändra inriktningen på sitt arbete, säger Felicia Nordström.

Josefina Andersson håller med och fyller i:

– Samtidigt har omställningen medfört oväntade, till och med positiva konsekvenser. Vissa projektledare är mindre geografiskt begränsade nu. Någon som kanske enbart planerade in fysiska möten har kunnat komma i kontakt med folk från betydligt fler platser. På så vis är det enklare att nå ut, säger Josefina Andersson.

Deltagarna gav positiva omdömen om träffarna. Några uttryckte fördelarna med att få personlig kontakt.
– För mig var det ett stort värde i att få ett ansikte på myndighetspersonerna. Det rådde en god stämning trots att mötena var digitala. De som höll i mötet såg till att det fanns en nyfikenhet inför allas arbete, säger Daniel Alsarve.

FAKTA

Projektledarträffar

Projektledarträffarna genomfördes digitalt 12–13 november. De var riktade till projektledare för jämställdhetsprojekt som fått statsbidrag 2019–20, samt kvinnoorganisationer som förra året fått verksamhetsbidrag för kvinnors organisering. Totalt deltog 25 representanter från 22 av de 30 organisationer som fått bidrag.

Syftet var bland annat att ge möjlighet för organisationerna att utbyta erfarenheter, skapa kontakter och lära känna myndigheten. Projektledarträffar genomförs av Jämställdhetsmyndigheten som en del i uppdraget med att fördela statsbidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.

RELATERAD INFORMATION

Titta på Webbinarium med Daniel Alsarve om jämställdhetsprojekt i relation till våld i ungas relationer.

Senast uppdaterad: 11:34 - 14 apr, 2021
  • Statsbidrag