Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2019

Regeringen beslutade innan jul om Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2019. I regleringsbrevet framgår att myndighetens anslag minskas till cirka 41 miljoner kronor. Myndigheten ska senast den sista januari lämna ett underlag till Socialdepartementet med beräknade kostnader avseende en avveckling av verksamheten.

I mitten av december godkände riksdagen Moderaternas och Kristdemokraternas budget. I budgeten ingår en avveckling av Jämställdhetsmyndigheten under 2019.

Ett nedläggningsbeslut fattas av regeringen i särskild ordning. Ett sådant beslut kan fattas tidigast i februari.

Senast uppdaterad: 11:16 - 04 feb, 2019
  • Politik