Jämställdhetsmyndighetens medverkan under MR-dagarna

Mänskliga rättigheterdagarna är nordens största forum för mänskliga rättigheter och går av stapeln torsdagen 14 november i Linköping. Jämställdhetsmyndigheten deltar i två seminarier; ett på temat ojämställd hälsa och ett om kopplingen mellan våld i nära relationer och ohälsa.

Vad är ojämställd hälsa idag och vad får det för effekter?

Talare: Åsa Lindhagen
Moderator: Annika Olsson
Paneldeltagare: Anke Samulowitz, Goldina Smirthwaite, Ingrid Osika Friberg, Lars-Gunnar Engström
Tid och plats: Fredag 15 november 2019, 14:30 – 16:00 i Musikalen

Vad är ojämställd hälsa i dag och vad får det för effekter för samhället och enskilda individer?

Det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa säger att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Både forskning och studier visar att så inte är fallet och att det berör flera olika områden.

Välkommen till ett samtal kring dessa frågor och dess utmaningar.

Myndighetssamverkan – minskad ohälsa genom upptäckt av våld

Talare: Julie Jacobsson, Mikael Thörn, Socialstyrelsen
Tid och plats: Fredag 15 november 2019, 10:30 – 12:00 i Verdefoajén

Utsatthet för våld i nära relationer har en direkt koppling till ohälsa för både vuxna och barn. Den som är utsatt för våld har varken makt eller möjlighet att åtnjuta sina grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, såsom rätten till hälsa.

Hur kan myndigheter arbeta tillsammans för att bidra till minskad ohälsa och ett liv fritt från våld?

Välkommen till ett seminarium där experter från Jämställdhetsmyndigheten, Försäkringskassan och Socialstyrelsen berättar om sina uppdrag och delar med sig av utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet.

Senast uppdaterad: 11:44 - 25 nov, 2019
  • Mänskliga rättigheter