Jämställdhetsmyndigheten utlyser statsbidrag för jämställdhetsprojekt

Snart är det återigen möjligt för ideella föreningar och stiftelser att söka statsbidrag som syftar till att främja jämställdhet.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att driva jämställdhetsprojekt. Statsbidragen innebär en möjlighet för civilsamhället att bedriva viktigt jämställdhetsarbete. I år har myndigheten sju miljoner kronor att fördela i projektbidrag.

Utlysningen öppnar den 14 februari 2020 och sista ansökningsdag är den 16 mars 2020.

Det övergripande syftet med statsbidraget är att främja jämställdhet mellan män och kvinnor. Statsbidraget kan gå till jämställdhetsprojekt som är avgränsade från organisationernas ordinarie verksamhet. Projekten kan pågå under högst ett år och ska bidra till att uppnå ett eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålen. Projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet samt projekt som inte kan finansieras med andra medel prioriteras särskilt. Läs mer om villkoren här.

Testa din idé

När utlysningen öppnar har ni möjlighet att diskutera er projektidé med en utredare på Jämställdhetsmyndigheten. På vår webbplats kommer det från och med den 14 februari finnas en mall som ni kan använda för att beskriva er idé som ni sedan kan skicka till oss på bidrag@jamy.se. När ni har skickat in er mall bokar vi en tid med en utredare för ett telefonmöte (ca. 20 minuter) där ni erbjuds möjlighet att få återkoppling på er idé. Mallen används som ett diskussionsunderlag under mötet.

Jämställdhetsmyndigheten betraktar stödfunktionen som en del av vårt stöd till civilsamhället under ansökningsperioden. Samtalet ger inga förhandsbesked kring möjligheten att få medel från oss utan utgör ett stöd inför utformning av en formell ansökan.

Svar på vanliga frågor


Hur mycket medel finns tillgängliga?

Jämställdhetsmyndigheten har totalt sju miljoner kronor att fördela under 2020.

Vem kan söka?

Ideella föreningar och stiftelser (som inte har kommunala eller statliga huvudmän).

Vad går det att söka bidrag för?

Vi finansierar enbart projekt som ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Projekten ska vara nyskapande, ge värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet och inte kunna finansieras med andra medel.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen mellan 14 februari 2020 till och med 16 mars 2020.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via blankett (pdf). Blanketten hittar ni på vår webbplats när utlysningen öppnar.

 

Under hösten blir ytterligare utlysningar aktuella, nämligen statsbidrag för kvinnors organisering. Dessa bidrag kan enbart gå till kvinnoorganisationer. Totalt finns det 28 miljoner kronor att söka under 2020.

Mer information om aktuella utlysningsperioder hittar du här.

Senast uppdaterad: 10:34 - 23 feb, 2021
  • Statsbidrag