Jämställdhetsmyndigheten utlyser statsbidrag för kvinnors organisering

Nu är det möjligt för ideella föreningar och stiftelser att söka statsbidrag som syftar till att stödja kvinnors organisering samt främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Ansök senast 1 oktober. 

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till det civila samhället för att stödja kvinnors organisering samt främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Statsbidragen innebär en möjlighet för civilsamhället att bedriva ett viktigt jämställdhetsarbete. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar. Bidragen fördelas efter en prövning mot de aktuella regelverken.

Aktuella utlysningar

Jämställdhetsmyndigheten utlyser årligen statsbidrag för kvinnors organisering som kan gå till stiftelser och ideella föreningar. Utlysningen öppnar under vecka 34 och stänger den 1 oktober 2019, för samtliga bidragsformer.

Vid frågor kontakta bidrag@jamy.se.

Senast uppdaterad: 9:03 - 23 sep, 2019
  • Statsbidrag