Jämställdhetsmyndigheten utlyser statsbidrag

I vår utlyser Jämställdhetsmyndigheten två olika statsbidrag som kan gå till stiftelser och ideella föreningar. Vi bjuder också in till två informationsträffar för att informera om utlysningarna.

Tidigare kunde civilsamhällesaktörer söka dessa bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), men sedan Jämställdhetsmyndigheten startade i januari 2018 sker fördelningen av bidragen härifrån. Nu under våren är två olika bidrag möjliga att söka.

Statsbidrag för jämställdhetsprojekt

Det ena statsbidraget går till jämställdhetsprojekt, och det handlar om just projekt och inte löpande ordinarie verksamhet. Projekten ska vara nyskapande och ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet, och de ska bidra till att uppnå ett eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålen. Projekt som inte kan finansieras på något annat sätt prioriteras.

Jämställdhetsmyndigheten får fördela bidrag till ideella föreningar eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som bygger på demokratiska idéer. Politiska partier och föreningar som tänkt ställa upp i allmänna val kan inte söka.

Under 2018 kommer tio miljoner kronor att fördelas till dessa jämställdhetsprojekt, och av dessa går tre miljoner i första hand till projekt som stödjer arbetet med pojkar, män och jämställdhet och projekt som syftar till att motverka efterfrågan av sexuella tjänster.

Den som är intresserad av att söka medel för sitt jämställdhetsprojekt ska göra det senast tisdag den 10 april 2018.

Projektbidrag för kvinnors organisering

Det andra bidraget som går att söka nu i vår kallas projektbidrag för kvinnors organisering. Syftet med bidraget är att kvinnoorganisationer ska bevaka sina rättigheter, driva sina krav och stödja kvinnor att delta i den demokratiska processen och i samhället. Bidraget kan även gå till internationella utbyten som stärker kvinnors organisering. Precis som med jämställdhetsprojekten  går inte bidraget till ordinarie verksamhet utan till enskilda projekt.

Föreningar, riksorganisationer, sammanslutningar och stiftelser som inte är kommunala eller statliga och har som huvudmål att stärka kvinnors ställning i samhället kan söka. Inte heller detta bidrag kan sökas av politiska partier.

Cirka fyra miljoner kronor ska fördelas i år, och ansökan ska vara inne senast tisdag 27 mars.

Informationsträffar om utlysningarna

Det är viktigt att sätta sig in i villkoren och hur utlysningarna sker. Därför arrangerar Jämställdhetsmyndigheten två informationsträffar där det finns chans att ställa frågor kring villkor, krav och ansökningar. Datum för dessa är 2 och 6 mars.

Josefina Andersson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten välkomnar alla intresserade att besöka informationsträffarna eller att kontakta myndigheten för att få svar på sina frågor.

Jämställdhetsmyndigheten har goda möjligheter att nå ut brett. Statsbidragen ger en bra förutsättning för att civilsamhället ska kunna bedriva viktig verksamhet.

-Vi ser fram emot många ansökningar och ett stort intresse för bidragen. Förhoppningen är att bidragen ska komma ännu fler aktörer till gagn genom att nå nya målgrupper. Jämställdhetsmyndigheten har goda möjligheter att nå ut brett. Statsbidragen ger en bra förutsättning för att civilsamhället ska kunna bedriva viktig verksamhet.

Kommande utlysning i höst

Under hösten blir ytterligare en utlysning aktuell, och det är statsbidrag för kvinnors organisering. Skillnaden på detta bidrag och de två andra är att bidraget ska gå till organisationens ordinarie verksamhet under 2019, till exempel kostnader för opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda. Storleken på bidraget beror på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker det. Under förra bidragsåret delades ca 24 miljoner kronor ut i bidrag till 72 olika kvinnoorganisationer. Ansökan för detta bidrag öppnar i augusti 2018.

Senast uppdaterad: 1:09 - 27 aug, 2018
  • Statsbidrag