Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram en ny modell för jämställda myndigheter

I dag har regeringen beslutat att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram en modell för jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i staten. Syftet är att statliga myndigheter ska arbeta mer jämställt.

– Arbetet med jämställdhetsintegrering går nu in i en ny fas. Vi kommer att arbeta fram en konkret modell tillsammans med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet. Sedan kommer vi att vara ett stöd i att implementera modellen hos andra myndigheter. Det här är ett viktigt uppdrag, kanske den viktigaste samverkan vi gör på det här området, säger Lena Ag, generaldirektör.

Arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) handlar om att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet på en myndighet.  Målet med modellen i det nya regeringsuppdraget är att myndigheternas kärnverksamhet ännu bättre ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, med det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Modellen ska underlätta för ett strukturerat utbyte av erfarenheter och kunskap mellan statliga myndigheter.

– Det här är ett sätt att effektivisera arbetet så att det tar kortare tid att se resultat. Vi ser att det behövs en ny modell för att snabbare komma åt de ojämställdhetsproblem som olika myndigheter kan ha i sina kärnverksamheter, säger Carina Abréu, avdelningschef för Stöd och samordning.

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för övergripande utveckling av modellen. Myndigheten ska också samordna och stödja de myndigheter som tillämpar modellen under 2021. Uppdraget pågår 2020­–2022.

Senast uppdaterad: 7:36 - 12 mar, 2020
  • Jämställdhet
  • Jämställdhetsintegrering