Jämställdhetsmyndigheten rekryterar ny analyschef

Peter Vikström är ny analyschef för Jämställdhetsmyndigheten från och med september. Förutom att vara chef för avdelningen Analys och uppföljning kommer han att ingå i myndighetens ledningsgrupp.

– Peter Vikström har lång statlig chefserfarenhet och har byggt upp analysavdelningar på flera myndigheter. Jag är glad över att vi efter en noggrann rekryteringsprocess kan välkomna en person med en gedigen akademisk bakgrund, som kommer att bidra till vår roll som expertmyndighet på jämställdhetsområdet, säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

Närmast kommer Peter Vikström från Konsumentverket och Tillväxtanalys, där han också arbetat med att bygga upp myndigheternas analysverksamheter. Han är också filosofie doktor i ekonomisk historia.

– Det ska bli fantastiskt spännande att arbeta med de utmaningar som är kopplade till jämställdhetsfrågorna. Jag tycker det är mycket roligt och betydelsefullt att ta fram ny kunskap för att möjliggöra politikutveckling. Jämställdhet är ett viktigt område där jag hoppas att jag kan bidra med min kompetens och erfarenhet på bästa sätt, säger Peter Vikström.

Senast uppdaterad: 11:10 - 03 jul, 2020
  • Jämställdhet