Jämställdhetsmyndigheten på Norrbotten Media Week

Under hela veckan har Norrbotten Media Week i Luleå visat upp kreativitet i såväl Norrbotten som andra delar av världen. En av huvudtalarna var Tarana Burke, ursprunglig grundare av #metoo. Jämställdhetsmyndigheten deltog i flera programpunkter och hann också byta idéer med lokala företrädare.

Intresset för den nya Jämställdhetsmyndigheten är stort, och många ville prata med generaldirektör Lena Ag i samband med hennes framträdanden i Luleå på torsdagen.

I Kulturcentrum Ebeneser hade Lena Ag sällskap på scenen av utredarna Lisa Lindström och Sara Nilsson, som båda genom sitt tidigare arbete är väl förankrade i Norrbotten.

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag grundar sig på regeringens sex jämställdhetspolitiska delmål, där det sjätte lyder ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Utredarna utvecklade den här delen och pratade bland annat om den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Det är viktigt att se detta som en möjlighet för män – att vara med och åstadkomma en förändring, sa Lisa Lindström.

Jämställdhetsmyndigheten har ett specifikt uppdrag att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier, och då med fokus på barn och unga. Sara Nilsson betonade vikten av att arbeta med attityder redan från unga år.

Jämställdhetsmyndigheten möter företrädare för kommun, region och länsstyrelsen i Norrbotten.

Myndigheten fick också tillfälle att träffa Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S), Anders Öberg, regionråd (S), samt länsstyrelsens Karin Börjesson, chef för samhällsavdelningen och Katarina Sandling Jonsson, tf chef för social hållbarhet.

Samtliga driver ett aktivt jämställdhetsarbete och diskuterade olika former för detta med generaldirektören.

– Jag kommer att fortsätta resa ut för att möta lokala aktörer på det här sättet. Vi ska ju samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete, sa Lena Ag.

Tarana Burke, grundare av #metoo.

Tarana Burke, som redan 2006 lanserade begreppet #metoo, medverkade under eftermiddagen vid ett seminarium via direktlänk inför en fullsatt hörsal i Kulturens hus.

Hon intervjuades av Ida Östensson, bland annat grundare av Make Equal, och Jessica Bjurström, vd för Komm.

Tarana Burke ser Sverige som en förebild, berättade hon.

– Jag har använt Sverige som ett gott exempel de senaste månaderna, för jag tycker att ni har arbetat progressivt för att driva #metoo-rörelsen framåt. Så jag vill säga tack till er, sa hon och möttes av applåder.

Panelsamtal med rubriken #metoo – hur går vi vidare?

Torsdagens program avslutades med ett panelsamtal med rubriken #metoo – hur går vi vidare?

I panelen deltog förutom Lena Ag också Ida Östensson och Karin Börjesson, samt Niclas Wikström, Oh My, och Tobias Mård, Tromb och Piteå hockey.

Samtalet leddes av Jessica Bjurström och samtliga konstaterade att Sverige på vissa sätt har kommit långt, att situationen skiljer sig en del från andra delar av världen, men att det behövs verktyg och strukturer för att verklig förändring ska kunna ske.

Skribent:
Helena Löfving
Senast uppdaterad: 10:10 - 14 apr, 2021
  • Jämställdhet