Jämställdhetsmyndigheten på MR-dagarna

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett seminarium om prostitution och människohandel på årets Mänskliga rättighetsdagar. MR-dagarna arrangeras 15-17 november i Stockholm och Jämställdhetsmyndigheten finns också på plats med en monter.

Temat för Mänskliga Rättighetsdagarna är “Rätten till ett liv fritt från våld”. Jämställdhetsmyndigheten har flera omfattande uppdrag som berör temat och arrangerar därför ett seminarium, medverkar i andras seminarier och möter deltagare och besökare i en monter.

Jämställdhetsmyndigheten leder och samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål. Jämställdhetsmyndigheten har även ett särskilt uppdrag att nationellt samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn.  I Jämställdhetsmyndighetens seminarium ges en beskrivning av myndighetens pågående arbete mot prostitution och människohandel, utvecklingen inom området och kring det förebyggande arbetet. I seminariet ges exempel på verktyg och goda exempel i arbetet med att motverka människohandel.

I seminariet medverkar Petra Tammert Seidefors, Mats Paulsson och Maria von Bredow från Jämställdhetsmyndigheten. Seminariet arrangeras fredag 16 november kl 10:30-12:00 i sal C7 på Stockholmsmässan.

Jämställdhetsmyndighetens avdelningschef Berit Jernberg medverkar också i seminariet “#Metoo och skolan – hur kan skolmiljön bli fri från trakasserier?” som arrangeras av Diskrimineringsombudsmannen.

Jämställdhetsmyndigheten finns också på plats i monter C20 under alla dagarna.

Senast uppdaterad: 2:49 - 14 nov, 2018
  • Prostitution och människohandel