Jämställdhetsmyndigheten på Forum Jämställdhet

Panelsamtal med generaldirektörer, metodverkstad om våldsförebyggande arbete och samtal om utvecklingen för de olika jämställdhetspolitiska målen. Det är några av aktiviteterna som Jämställdhetsmyndigheten arrangerar under Forum Jämställdhet som är landets största årliga konferens om jämställdhet.

2-3 februari 2021 arrangeras konferensen Forum Jämställdhet. Jämställdhetsmyndigheten medverkar med flera programpunkter och kommer att möta deltagarna i en digital utställning.

Generaldirektör Lena Ag kommer att leda ett panelsamtal med fyra andra generaldirektörer om ledarskap för jämställdhet. Generaldirektörerna representerar Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och, Vetenskapsrådet som tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten arbetar fram ett koncept för systematiskt erfarenhetsbyte inom jämställdhetsintegrering.

Mer information om panelsamtalet.

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar också en metodverkstad om våldsförebyggande arbete utifrån metodhandboken Inget att vänta på.  Metodverkstaden genomförs i samarbete med samarbete med MÄN, Unizon och Länsstyrelsen.

Mer information om metodverkstaden.

Analyschef Peter Vikström medverkar i ett samtal om utvecklingen för de olika jämställdhetspolitiska målen.  Han kommer att berätta om vad Jämställdhetsmyndighetens uppföljning av det första delmålet om makt och inflytande visar.

Mer information om Jämställdhetsnytt från morgonstudion.

Dessutom håller Line Säll, senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten, en föreläsning under temat ”Kommer nästa generation att dela lika på makten? Jämställdhetsmyndigheten presenterar delar av sin senaste uppföljning av makt och inflytande”.

Senast uppdaterad: 1:44 - 18 dec, 2020
  • Jämställdhet
  • Makt och inflytande
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Våldsförebyggande arbete