Jämställdhetsmyndigheten ny part bakom Jämställ.nu

I tisdags träffades samverkansparterna bakom webbportalen Jämställ.nu för första gången sedan Jämställdhetsmyndigheten gick med i samarbetet.
- Jämställdhetsmyndigheten ska samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete. Därför känns det naturligt och väldigt roligt att vi är med och tar en aktiv roll i arbetet med Jämställ.nu, säger kommunikationschef Maria Bång.
Några av deltagarna på samverkansmötet i Jämställdhetsmyndighetens lokaler i Angered. Från vänster: Inga-Bodil Ekselius, Nationella sekretariatet för genusforskning, Johanna Lindros, Jämställdhetsmyndigheten, Pernilla Bjärne, Svenska ESF-rådet, Maria Bång, Jämställdhetsmyndigheten och Sara Lhådö, Länsstyrelsen Skåne. Foto: Jöran Fagerlund

Jämställ.nu lanserades 2009 för att sprida fakta och nyheter om jämställdhet samt praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Webbportalen finns även i en engelsk version, Includegender.org, för en intresserad allmänhet och jämställdhetsarbetare utomlands som gärna tittar på svenskt jämställdhetsarbete som en inspirationskälla till sitt eget.

Tisdagen 13 mars träffades representanter från Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Vinnova, Sveriges kommuner och landsting samt Jämställdhetsmyndigheten i Angered för att diskutera hur samarbetet kan utvecklas.

– Webbportalen har under flera år arbetat upp en värdefull bank av konkreta verktyg för det praktiska arbetet med jämställdhet och vi vet att det är väldigt uppskattat. Därför vill vi särskilt fokusera just på dem. Vi vet att de är värdefulla för individen som inte sällan står ensam i sitt jämställdhetsuppdrag på sin arbetsplats, säger Maria Bång.

Redaktören för Jämställ.nu, Johanna Lindros, jobbade fram till årsskiftet på Nationella sekretariatet för genusforskning, men arbetar nu på Jämställdhetsmyndigheten.

– Det känns väldigt roligt att Jämställ.nu har stärkts upp med ytterligare en samverkansaktör nu när Jämställdhetsmyndigheten är igång. Vi är alla väldigt peppade på att utveckla portalen nu när formerna för samverkan är på plats. Det ger oss möjligheter att fortsätta att köra på med full energi, säger hon.

 

Senast uppdaterad: 1:05 - 16 mar, 2018