Jämställdhetsmyndigheten undersöker attityder till jämställdhet, relationer och våld

I dagarna skickar Jämställdhetsmyndigheten ut en stor pilotundersökning till 20 000 personer för att mäta attityder till jämställdhet, relationer och våld bland det svenska folket. Undersökningen är den första i sitt slag i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att följa upp utvecklingen i samhället utifrån de jämställdhetspolitiska målen. Undersökningen är en del av det arbetet. Den är också en konkret del av myndighetens uppdrag att genomföra en första uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, genom en pappersenkät med möjlighet att lämna svar via en webbenkät. Undersökningen vänder sig till ett slumpmässigt urval av 20 000 folkbokförda personer i Sverige, som är 16 år och äldre.

Det övergripande syftet med undersökningen är att undersöka attityder till jämställdhet och våld i allmänhet. En viktig aspekt är att öka kunskapen kring frågorna för att kunna analysera genomförandet och effekterna av jämställdhetspolitiken.

Senast uppdaterad: 12:10 - 06 nov, 2019
  • Jämställdhet
  • Mäns våld mot kvinnor