Jämställdhetsmyndigheten blir kvar

I samband med dagens regeringsförklaring meddelar statsminister Stefan Löfven att Jämställdhetsmyndigheten blir kvar.

– Vi är förstås glada och lättade över att vi nu har fått besked att Jämställdhetsmyndigheten ska vara kvar, säger generaldirektör Lena Ag. Det har varit en tuff tid för medarbetare och chefer.

I december tog riksdagen ett beslut om att avveckla Jämställdhetsmyndigheten, mindre än ett år efter att den startade. Enligt Lena Ag har det förekommit många missuppfattningar och felaktigheter i debatten om Jämställdhetsmyndigheten.

–Jämställdhetsmyndigheten är en nystartad expertmyndighet som ska analysera och utvärdera jämställdhetspolitiken för att förbättra regeringens möjlighet att nå jämställdhetsmålen och stärka styrningen av jämställdhetspolitiken.

Nu fortsätter arbetet med att stödja myndigheter och andra aktörer i deras jämställdhetsuppdrag.

– Vi har också viktiga uppdrag inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel med betoning på att stärka det förebyggande arbetet, säger Lena Ag.

Senast uppdaterad: 12:17 - 23 jan, 2019
  • Jämställdhet
  • Politik