Jämställdhetsintegring i myndigheter fortsätter 2020 – 2025

Regeringen har beslutat att programmet jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM) ska fortsätta och utvecklas för att bidra till ökad jämställdhet i samhället. Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag samordna och stödja de deltagande myndigheternas arbete.

Sedan starten 2018 har Jämställdhetsmyndigheten haft i uppdrag att ge stöd statliga myndigheter genom programmet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Nytt för de kommande fem åren är att myndigheterna i samverkan med relevanta samhällsaktörer ska bidra till att lösa jämställdhetsproblem i samhället. Här menar regeringen att Jämställdhetsmyndigheten har en viktig strategisk och samordnande roll.

– Vi ser fram emot att fortsätta och utveckla ett verksamhetsanpassat stöd till de deltagande myndigheterna. Vi har hittills sett förändringar inom myndigheternas arbetssätt vilket haft effekt på jämställdheten. Men vi har också sett ett behov av ökade samhällseffekter, säger Carina Abréu, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Det pågår ett förberedelsearbete på Jämställdhetsmyndigheten för att snabbt komma igång och ge stöd till de deltagande myndigheterna. Arbetet tar sin utgångspunkt i tidigare kunskap och erfarenheter och sker i dialog med myndigheterna med målet att ge ett behovsanpassat stöd.

– Det kommer att bli viktigt att stödja myndigheterna i att identifiera konkreta jämställdhetsproblem i kärnverksamheten eller i övriga samhället som de kan bidra till att lösa. Men också att ett jämställdhetsperspektiv tas med i resultat- och effektmätningar, säger Carina Abréu.

Åtta nya myndigheter läggs till JiM-programmet, bland andra Trafikverket och Transportstyrelsen Totalt omfattar programmet 54 myndigheter. Enligt regeringen ska Jämställdhetsmyndighetens stöd till de deltagande myndigheterna ska i relevanta delar planeras och erbjudas i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Statistiska centralbyrån (SCB).

Läs mer i regeringens beslut Uppdrag om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (pdf)

Senast uppdaterad: 10:26 - 23 feb, 2021
  • Jämställdhetsintegrering