Internationellt expertmöte – fokus på unga män och heder

Tisdag den 27 november inleds Internationella expertmötet om våldsförebyggande arbete mot hedersvåld på Jämställdhetsmyndigheten i Angered, Göteborg. Expertmötet pågår i två dagar och samlar internationella experter från flera länder, svenska experter och lokala aktörer som arbetar med våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext.

– Det finns ett framgångsrikt arbete internationellt inom området och där har vi inte kommit lika långt i Sverige, säger Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

– Detta blir en chans för oss att driva på utvecklingen i Sverige och vi gör det möjligt för både internationella och nationella aktörer att utbyta kunskap och erfarenheter, skapa dialog kring utmaningar, möjligheter och metodutveckling i det våldsförebyggande arbetet, fortsätter hon.

Om Internationellt expertmöte

Internationella expertmötet arrangeras den 27 – 28 november på Jämställdhetsmyndigheten i Angered, Göteborg. Mötet öppnas av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag och Anna Collins Falk, internationell samordnare på Jämställdhetsmyndigheten, är mötets moderator.

Inbjudna gäster kommer från Libanon, Jordanien, Storbritannien, Tyskland och Norge och ska dela med sig av sina erfarenheter av våldsförebyggande metoder som varit framgångsrika för dem.

Andra inbjudna gäster kommer från civila samhället, lokalsamhället och nationella representanter från myndigheter, Nationella kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland, Socialdepartementet och Utrikesdepartementet, som kommer att dela med sig av sitt arbete.

De internationella aktörerna kommer att hålla i kortare föreläsningar som ska leda till samtal i workshopform under två intensiva dagar.

På kvällen den 27 november arrangerar Jämställdhetsmyndigheten och kulturhuset Blå Stället i Angered ett öppet arrangemang med musik, poesi och korta motiverande tal från de internationella gästerna, mingel och möjlighet att få träffa lokala organisationer, internationella och nationella aktörer och medarbetare från Jämställdhetsmyndigheten.

Bakgrund och syfte

Jämställdhetsmyndigheten har regeringens uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla metoder för att arbeta med pojkar och unga män i en hederskontext.

Internationella expertmötet är en del av regeringsuppdraget och metodutvecklingsarbetet. Syftet är att ta del av internationella exempel på arbetssätt och metoder inom identifierade utvecklingsområden i det svenska arbetet, våldspreventiva metoder med pojkar och unga män i en hederskontext.

För att nå syftet med Internationella expertmötet har Jämställdhetsmyndigheten genomfört en inventering av pågående arbete inom området. Det har kompletterats med dialogträffar med nationella aktörer. Sammantaget visar det arbetet att det finns ytterligare behov av kunskap och metoder inom implementeringsprocesser, målgruppsanpassning och lokalt förankrat arbete.

Förbisedd målgrupp

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män, och både kvinnor och män kan vara förövare. Ibland kan en och samma person vara både utsatt och förövare, inte minst pojkar och unga män.

Målgruppen unga pojkar och män i en hederskontext lyfts fram som en förbisedd målgrupp som inte alltid fångas upp av universell våldsprevention och därmed kräver riktade insatser. Det är sällan arbetet bedrivs utifrån deras utsatthet, utan snarare som potentiella förövare, alternativt offer/förövarrollen. Här finns ett eventuellt kunskapsglapp där metoderna inte alltid följer erfarenheterna.

Ingången mänskliga rättigheter och barnrättsperspektivet har särskilt lyfts fram som en framgångsfaktor i arbetet med barn och unga kopplat till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den breda ingången beskrivs som grundläggande för att starta dialog kring värderingar och attityder kopplat till en hederskontext.

Ungas delaktighet

– Det är också viktigt att lyfta fram unga personer och deras arbete, se över metoder för ungas delaktighet och inkludering med syfte att utveckla metoder som är målgruppsanpassade. Därför kommer det också på mötet delvis att vara fokus på unga förändringsagenter som engagerar sig i våldsförebyggande arbete, säger Arbresha Rexhepi.

Lokal förankring lyfts också fram som en framgångsfaktor i våldsförebyggande arbete.

– När metoder och arbetssätt förankras lokalt och med sina unika förutsättningar ökar möjligheterna att skapa ett effektivt och långsiktigt arbete. Här finns också stor internationell erfarenhet, fortsätter hon.

Vi ska framåt

Internationella exempel ska föra metodutvecklingsarbetet i Sverige framåt. Vi ska kunna starta en dialog med verksamheter och aktörer som representerar icke-statliga organisationer, NGO. påverkansarbete av och för unga, och arbete som bedrivs i MENA-regionen (Mellanöstern och Norra Afrika) med fokus på att involvera pojkar och män i det våldsförebyggande arbetet.

Senast uppdaterad: 12:41 - 21 nov, 2018
  • Hedersrelaterat våld
  • Mäns våld mot kvinnor