Internationell utblick i arbetet med pojkar och unga män i hederskontext

Vad görs i andra länder för att förebygga våld och vad finns det för metoder för att arbeta med specifikt målgruppen pojkar och unga män i en hederskontext? Hur kan vi i Sverige utveckla vårt arbete?
Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Foto: Jöran Fagerlund

Utredare Arbresha Rexhepi berättar om Jämställdhetsmyndighetens internationella expertmöte om våldspreventivt arbete som arrangeras i Angered, Göteborg den 27-28 november.

Vad kommer att hända?

–  Det är ett möte under två dagar som vi hoppas ska leda till erfarenhetsutbyte och kunskap inom utvecklingen av metoder inom våldsprevention. Vi har gäster från Libanon, Jordanien, Storbritannien, Tyskland och Norge, som ska dela med sig av sina erfarenheter av våldsförebyggande metoder som varit framgångsrika för dem.

–  Vi har också gäster från civila samhället, lokalsamhället och nationella representanter från myndigheter, Socialdepartementet och Utrikesdepartementet som kommer att dela med sig av sitt arbete.

Hur då?

–  De internationella aktörerna kommer att hålla i kortare föreläsningar under dagarna, som vi hoppas leder till samtal i workshopform. Och på kvällen 27 november arrangerar Jämställdhetsmyndigheten och kulturhuset Blå Stället i Angered ett öppet arrangemang med musik, poesi och korta motiverande tal, mingel och möjlighet att få träffa lokala organisationer, internationella och nationella aktörer och medarbetare från Jämställdhetsmyndigheten.

– Hit är alla är välkomna och vi kommer att släppa ett Facebook-event för den som är intresserad.

Varför är detta viktigt?

–  Vi kan se att det finns ett framgångsrikt arbete internationellt inom fältet våldsprevention. Vi har inte kommit lika långt i Sverige på vissa delar, särskilt när det gäller våldsförebyggande arbete i en hederskontext.

–  Det är också viktigt att lyfta fram unga personer och deras arbete inom området och se över metoder för ungas delaktighet och inkludering med syfte att utveckla metoder som är målgruppsanpassade. Därför kommer det delvis vara ett fokus under expertmötet på unga förändringsagenter som på olika sätt engagerar sig i frågor rörande våldsförebyggande arbete.

– De som arbetar med våldsprevention i Sverige har i dialogmöten och i enkätform gett uttryck för att det finns behov för det och ett starkt önskemål om stöd i det våldsförebyggande arbetet med pojkar och unga män i en hederskontext. Lokal förankring har också lyfts fram som en framgångsfaktor.

–  När metoder och arbetssätt förankras lokalt och med sina unika förutsättningar, ökar möjligheterna för att skapa ett effektivt och långsiktigt arbete. Begreppet ”community-based” används ofta för att beskriva den här typen av implementeringsprocess. Här kan vi se att det finns en stor internationell erfarenhet.

Vad är syftet med denna internationella utblick?

–  Syftet är att göra det möjligt för internationella och nationella aktörer att utbyta kunskap och erfarenheter, skapa dialog kring utmaningar, möjligheter och metodutveckling i det våldsförebyggande arbetet.

–  En del av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag kopplat till våldsförebyggande arbete från regeringen är att sammanställa, sprida och utveckla effektiva metoder för att arbeta med pojkar och unga män i en hederskontext. Det internationella expertmötet är en del av detta utvecklingsarbete.

Vilka positiva effekter hoppas du att mötet ska få?

–  Detta är en chans för oss att driva på utvecklingen här hemma, så vi hoppas att mötet ska ge både oss och deltagande aktörer ny kunskap och inspiration i det vidare arbetet.

Senast uppdaterad: 3:49 - 06 nov, 2018
  • Hedersrelaterat våld
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Våldsförebyggande arbete