Information om fördelning av statsbidrag

Med anledning av aktuellt läge för Jämställdhetsmyndigheten flyttas utlysningen av statsbidrag fram i tid.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag från regeringen att pröva frågor om statsbidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering. Med anledning av att Jämställdhetsmyndigheten i dagsläget behöver invänta riksdagens och regeringens beslut om myndighetens framtida verksamhet, behöver tidplanen för utlysning av bidragen flyttas fram.

Fortsatt information om statsbidragen och reviderad tidplan för utlysning uppdateras på Jämställdhetsmyndighetens webb så snart vi fått besked.

Senast uppdaterad: 2:54 - 19 feb, 2019
  • Statsbidrag