ICMEO samlade kunskap för framtidens jämställdhetsarbete

Den 15-16 maj samlades drygt 300 deltagare i Stockholm för ICMEO, International Conference on Men an Equal Opportunities. Bland deltagarna fanns jämställdhetsministrar i Europa, många experter samt representanter för myndigheter och civilsamhälle.
Shereen El Feki, journalist, författare och forskare med rötter i Wales, Egypten och Kanada, var en av huvudtalarna på ICMEO. Foto: Jöran Fagerlund

Jämställdhetsminister Lena Hallengren inledde konferensen tillsammans med Shanga Aziz, grundare av Locker Room Talk. Därefter följde flera panelsamtal kring hur män och pojkar ska ta en aktiv roll i att förändra normer och öka jämställdheten.

Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag, som deltog i en diskussion med bland andra Lopa Banerjee från UN Women, lyfte Sveriges nationella strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och myndighetens roll i att bidra i det våldsförebyggande arbetet.

Lopa Banerjee, Civil Society Division, UN Women och Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten.

– Om målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra – vilket är ett av de uttalade jämställdhetspolitiska målen i Sverige – måste vi involvera pojkar och män. Mäns delaktighet och ansvar är en förutsättning för att vi ska uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld.

“Fler män behöver engagera sig”

Lena Ag menade att såväl politiker som andra myndigheter måste kliva fram och ta aktiva steg för att öka fokus på pojkar och män. Samtidigt spelar civilsamhället en oerhört stor roll, menade hon, vilket hon har erfarenheter av från sitt tidigare arbete inom organisationen Kvinna till kvinna.
– Historiskt sett är det kvinnor som har drivit det här arbetet. Låt oss nu hoppas att vi får se fler män engagera sig i jämställdhetsarbetet i civilsamhället – det kan skapa förändring, sa hon.

Ett exempel lyftes fram av David Bartlett, från Good Lad Initative i England. 150 män i 20-30-årsåldern åker runt till skolor och leder diskussionsgrupper med pojkar, som får prata om jämställdhet, våld och mansroller under trygga former.

– Lika mycket som detta är en möjlighet för eleverna, är detta en möjlighet för volontärerna att bli en del av en rörelse framåt. Det är lika omvälvande för dem som för pojkarna, berättade han.

Sex parallella workshops

Konferensens andra dag inleddes med sex parallella workshops med teman som utbildning, hälsofrågor, våldsprevention och prostitution och människohandel.

Anders Simmelkiær, DareGender, Danmark, och Kimmo Saastamoinen, Boys’ House Helsinki, Finland.

Anders Simmelkiær, DareGender, från Danmark, och Kimmo Saastamoinen, Boys’ House Helsinki, från Finland, deltog i ett seminarium om normkritiskt arbete i skolan, där de bland annat fick med sig exempel på metoder för våldsförebyggande arbete i Botkyrka och där svenska Machofabriken visade sitt videobaserade utbildningsmaterial.

Båda är aktiva i Nordic network meeting for men engaging in gender equality. Anders Simmelkaer arbetar till vardags som lärare och uppskattade workshopen.

– Jag tycker det är bra när det blir hands on – när man kan få tips på nya metoder.

Shereen El Feki, journalist, författare och forskare, knuten till universitetet i Toronto, Kanada, var en av avslutningstalarna. Ämnet Arab mascuinities – men and gender in countries of origin, togs emot med stort intresse av åhörarna.

Key note: “Arab masculinities – men and gender equality in countries of origin”, Shereen El Feki, Senior Fellow, Promundo.

Studien hon presenterade, som innefattar svar från 10 000 män och kvinnor i Egytpten, Libanon, Palestina och Marocko visar framför allt att män i arabvärlden lever under enormt stor press, säger hon.

– Arabvärlden innebär fantastiska privilegier för män – om du är i samhällets toppskikt.

– Undersökningen visar att män har sin självkänsla i sitt arbete och som försörjare. När det blir dåliga tider och ont om jobb ökar pressen på männen.

Fler studier på gång

Det pågår även studier kring jämställdhet med fokus på arabiska män i Europa, men hittills finns bara vissa erfarenheter från flyktingläger i Libanon, enligt Shereen El Feki.

– Där kan man se att det är kvinnorna som är mest sysselsatta, medan männen inte arbetar. Där ökar både skilsmässor och våld, sade Shereen El Feki och välkomnade samarbete med europeiska organisationer som arbetar med män på flykt.

– Kom till oss, vi har kunskapen, vi måste samarbeta, sa hon.

""
Deepati Forsberg och Bosse Parbring, Jämställdhetsmyndigheten.

Bosse Parbring, kommunikatör på Jämställdhetsmyndigheten och en av arrangörerna, tyckte att konferensen gav möjlighet till just de möten han hade hoppats på – möten mellan människor som är engagerade i organisationer som arbetar med män och jämställdhet, och människor som arbetar med de här frågorna inom olika myndigheter.

Ny kunskap för myndigheten

– Det är den här sortens möten som behövs för att engagera män i jämställdhetsarbetet. Det är viktigt att lyssna på varandra och byta metoder och erfarenheter.

För Jämställdhetsmyndighetens del har konferensen fört med sig ny kunskap, som myndigheten tar med sig i det fortsatta arbetet, säger Bosse Parbring.

– Det gäller inte minst det våldsförebyggande arbetet med fokus på unga män, där vi har ett specifikt regeringsuppdrag.

Senast uppdaterad: 3:03 - 23 maj, 2018
  • EU
  • Jämställdhet
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Politik
  • Våld