Högnivåmöte om jämställdhet inställt

På grund av risken för spridning av Coronaviruset, och i enlighet med rekommendationen från FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, beslutade medlemsstaterna i Kvinnokommissionen (CSW) med bara en vecka kvar till den årliga samlingen i FN i New York att alla sidoevent och allmänna debatter ställs in. CSW64 kommer därmed att begränsas till processbeslut gällande den politiska deklarationen som antas av medlemsländerna om det fortsatta arbetet för jämställdhet.
Foto: Ognjen Stevanovic

Drygt tiotusen deltagare, samt representanter för regeringar och civilsamhällesorganisationer från hela världen får därmed stanna hemma och hundratals jämställdhetsseminarier och evenemang går om intet.

– Under rådande omständigheter är det rimligt att ställa in, men visst är vi jättebesvikna. Det finns helt klart en risk för att jämställdhetsarbetet kan tappa fart, kommenterar Jämställdhetsmyndighetens internationella samordnare Anna Collins-Falk.

Ett symboliskt viktigt år

År 2020 har betecknats som ett ”superår” inom det globala jämställdhetsfältet. Det finns flera anledningar till detta; Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen fyller fem år; UN Women, FN:s organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter, firar tio år; dessutom är det 25 år sedan den så kallade Pekingplattformen, en handlingsplan för att uppnå målen i FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor, antogs.

Det viktigaste är att vi fortsätter vårt gemensamma engagemang och gör en kraftsamling för att tackla återstående jämställdhetsproblem

Den 64:e upplagan av Commission of the Status of Women, CSW64, var tänkt att utgöra starten på ett år fyllt av arrangemang och åtaganden för att världens länder gemensamt ska kunna ta krafttag mot gamla och nya ojämställdhetsproblem i samhället. Bland annat kommer två så kallade Gender Equality Forums att hållas senare under året i Mexiko och Frankrike, till del baserade på utkomsten av CSW64. Forumen ses som avgörande för FN:s mål att uppnå jämställdhet till år 2030.

Om, och i så fall hur, mötet eller delar av mötet kan återupptas vid senare tillfälle beslutas av medlemsstaterna beroende på utvecklingen av virusspridningen.

– Vi får nu fira Pekingplattformens 25-års-jubileum och allt vi uppnått under dessa år i våra hemländer, utan den inspiration och det expertutbyte som kommissionens alla möten ger. Det viktigaste är att vi fortsätter vårt gemensamma engagemang och gör en kraftsamling för att tackla återstående jämställdhetsproblem, säger Anna Collins-Falk.

Jämställdhetsmyndigheten har förutom mandatet att följa upp och stödja svenskt jämställdhetsarbete även ett regeringsuppdrag att sprida kunskap om just Pekingplattformen i Sverige. Detta arbete fortsätter som planerat i samverkan med andra myndigheter och civilsamhällesorganisationer under året.

Senast uppdaterad: 12:35 - 11 mar, 2020
  • Jämställdhet