Fyra frågor till Sara Nilsson som leder konferens om jämställdhetsintegrering

Den 4 december arrangerar Jämställdhetsmyndigheten en konferens där lärdomar och erfarenheter av jämställdhetsintegrering i den offentliga sektorn står i fokus. Sara Nilsson, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten, är samordnare för konferensen.
Sara Nilsson Foto: Jöran Fagerlund

Varför arrangerar Jämställdhetsmyndigheten en konferens om jämställdhetsintegrering?
– Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) är ett regeringsuppdrag som handlar om att myndigheternas verksamhet ska genomlysas med ett jämställdhetsperspektiv. Myndigheterna arbetar med att det inte ska finnas oförklarliga skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar vad avser deras myndighetsutövande, service och bemötande. JiM-uppdraget har pågått sedan 2013 och nu vill vi samla myndigheter för att utbyta erfarenheter och kunskap.

Vem vänder sig konferensen till?
– Konferensens målgrupp är alla statliga myndigheter, det vill säga statliga myndigheter med eller utan regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Detta inkluderar statliga lärosäten, länsstyrelserna och ett antal av de kommuner som agerar som modellkommuner för andra kommuner att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Några myndigheter som deltar är Arbetsförmedlingen, Statistiska Centralbyrån, Migrationsverket, Vetenskapsrådet och  Naturvårdsverket.

Vad kommer att hända den 4 december mer konkret?
– Konferensen är uppbyggd kring de erfarenheter och lärdomar myndigheterna samlat på sig i arbetet med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Konferensens innehåll speglar i hög grad de utmaningar och möjligheter de arbetat med.

–  Det finns inte ett sätt att arbeta för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen utan det är många beroende på kärnverksamhetens art, myndighetens uppdrag och målgrupp. Dessutom kommer konferensen bjuda in till framåtriktade samtal om hur vi kan lösa stora samhällsutmaningar tillsammans.

Vad hoppas du kommer ut ur konferensen?
– Jämställdhetsmyndigheten vill bidra till att öka samverkan mellan statliga myndigheter och andra aktörer för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Vår uppfattning är att det arbetet gör vi bäst tillsammans och att det finns en stor kunskap och styrka i arbetet som bedrivs bland myndigheterna. Vår roll blir att samla den kraften. Konferensen är en fin möjlighet att skapa möten och sprida de erfarenheter som finns och möjliggöra att vi tar steg framåt genom insikter och nya samarbeten.

Senast uppdaterad: 4:02 - 03 dec, 2018
  • Jämställdhetsintegrering