Full fart på konferens om jämställdhetsintegrering

Under en intensiv dag samlades närmare 300 personer på Norra Latin i Stockholm för att dela lärdomar och erfarenheter av jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.
Foto: Jöran Fagerlund

Bland myndigheter som deltog märktes Vinnova, Statistiska Centralbyrån, Migrationsverket, Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket. På plats fanns också representanter för statliga lärosäten, länsstyrelserna och ett antal kommuner.

För oss statsanställda finns uttalade mål om vårt arbete. Vi ska verka för att främja demokratiska värderingar som alla människors lika värde, mångfald och rättssäkerhet. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att Sverige ska nå målet för jämställdhetspolitiken, som är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, sa Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag i sitt välkomsttal.

Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten.

20-tal seminarier

Konferensen arrangerades av Jämställdhetsmyndigheten, som fört samtal med ett stort antal myndigheter och några kommuner för att förstå vilka behov av kunskap som finns, vad som är relevant att prata och att lära sig mer om.

Programmet omfattade en lång rad olika seminarier där en mängd frågor togs upp och diskuterades. Till exempel redogjorde Uppsala universitet för sitt arbete med att förebygga och hantera sexuella trakasserier i arbetslivet, Försäkringskassan berättade om kopplingen mellan jämställdhetsintegrering och deras arbete mot mäns våld mot kvinnor, Arbetsförmedlingen om att identifiera ojämställdhetsproblem inom sin verksamhet.

Ministern medverkade

Jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) avslutade dagen. Dessförinnan hade hon deltagit i ett särskilt seminarium för generaldirektörer i statliga myndigheter.

Lena Hallengren påminde om hur länge staten använt jämställdhetsintegrering som strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Initiativet togs redan 1994, av den dåvarande borgerliga regeringen.

Regeringar har under den här tiden kommit och gått, men jämställdhetsintegreringen har bestått, konstaterade ministern i sitt tacktal till konferensens deltagare.

Jämställdhetsminister Lena Hallengren.
Senast uppdaterad: 12:24 - 06 feb, 2019
  • Jämställdhet
  • Jämställdhetsintegrering
  • Politik