Fortsatt uppdrag att stödja högskolorna och universiteten

Idag beslutade regeringen att Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att fortsätta stödja landets högskolor och universitet i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsmyndigheten ser med tillförsikt fram emot en ny period av stöd, samordning och analys av resultaten från universitet och högskolors prioriterade åtgärder för ökad jämställdhet, säger Carina Abréu, avdelningschef vid Jämställdhetsmyndigheten.

Uppdraget att stödja lärosätenas arbete med jämställdhetsintegrering startade 2016. Jämställdhetsmyndigheten har ansvarat för stödet sedan 2018 då myndigheten inrättades. Hittills har insatserna visat positiva resultat och förbättrat organiseringen av jämställdhetsarbetet vid högskolorna och universiteten. Samtidigt har en majoritet av lärosätena uttryckt ett behov av fortsatt uppdrag och stöd.

Regeringen anser också att uppdraget med jämställdhetsintegrering bör fortsätta för att nå långsiktiga effekter och tilldelar Jämställdhetsmyndigheten 5 miljoner kronor för 2020.

Denna omgång kopplar vi på ett fördjupat lärande till våra insatser för att förbättra resultatet. Vi ser fram emot att ytterligare fördjupa och utveckla alla de delar som leder till huvudmålet att de jämställdhetspolitiska målen uppfylls inom akademin, säger Carina Abréu.

Läs mer i regeringens pressmeddelande ”Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att fortsatt stödja högskolor och universitet”

Läs Jämställdhetsmyndighetens rapport ”Jämställdhet i akademin”

Senast uppdaterad: 2:52 - 17 mar, 2021
  • Jämställdhetsintegrering