”Förlossningsvården är en investering i humankapital”

Från nästan alla delar av landet kommer rapporter om omfattande problem i förlossningsvården. Alla regioner rapporterar problem med att rekrytera och behålla personal. Att ge mer resurser är att investera i att nya människor kommer till liv, poängterar Jämställdhetsmyndighetens utredare Ingrid Osika Friberg.

En av de granskningar som fått stor uppmärksamhet är journalisten Lisa Bjurwalds bok ”BB-krisen”. Under Forum Jämställdhet den 6 februari diskuterade en panel behovet av resurser till förlossningsvården, med utgångspunkt i boken.

– En förlossning kan vara en tia av tio. Barnet är friskt och så vidare. Men du kan ändå ha fått en så traumatisk upplevelse att du kanske inte vill ha ett andra barn, sade Lisa Bjurwald.

Ingrid Osika Friberg är senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten och har i sin tidigare forskning sett hur kostnaderna för hälso- och sjukvården fördelas mellan män och kvinnor.

– Totalt sett konsumerar kvinnor 20 procent mer vård per person. Hälso- och sjukvård som är kopplad till reproduktion står för 10 procent av de 20 procenten högre kostnader. Den högre vårdkonsumtionen hos kvinnor beror till större delen inte på sjukdomar utan på att nya människor kommer till. Vi skulle kunna säga att det är en investering i humankapital, sade Ingrid Osika Friberg.

På seminariet deltog också Emma Spak, Sveriges kommuner och regioner, Rachel de Basso (S), regionråd i Jönköping och Mia Ahlberg, omvårdnadsansvarig för Kvinnohälsa på Karolinska Universitetssjukhuset. Deltagarna lyfte bland annat behovet av att förbättra den enkät som kvinnor får fylla i om sina upplevelser av förlossningsvården.

För att få rätt kunskap om hur förlossningsvården fungerar behöver den förändras så att kvinnor inte fyller i den direkt efter förlossningen med vårdpersonal närvarande. Emma Spak från SKR berättade att nya enkäter kommer att lanseras nationellt under året, så att kvinnor får beskriva sin upplevelse av hela vårdkedjan – före, under och efter förlossningen.

Jämställdhetsmyndigheten analyserar utvecklingen när det gäller det jämställdhetspolitiska delmålet om Jämställd hälsa. Senare under våren presenterar myndigheten sin åtgärdsrapport som innehåller en fallstudie om de satsningar som sker på förlossningsvården och kvinnors hälsa. Åren 2015 till 2022 handlar det om åtta miljarder kronor i satsningar på förlossningsvården och kvinnors hälsa, med fokus på bemanning.

Ingrid Osika Friberg bedömer utifrån sin forskning att vägen framåt med fördel kan handla om att upprätta ett eget budgetspår inom sjukvården som täcker mödravård, förlossningsvård och barnhälsovård – hela den reproduktiva sektorn.

– I så fall vet vi att vi har definierat de här pengarna så att de ska gå till den reproduktiva vården. Den budgeten måste vara tillräcklig för att fylla de behov som finns. Det skulle vara logiskt att ha det för hela vårdkedjan när du föder barn, säger Ingrid Osaka Friberg.

Senast uppdaterad: 3:04 - 12 feb, 2020
  • Familj
  • Hälsa
  • Jämställdhet