Fler myndigheter får särskilt ansvar för HBTQ-frågor

Regeringen har utsett Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk till hbtq-strategiska myndigheter.

Som hbtq-strategiska myndigheter ges Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk en uttalat definierad roll för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Sedan tidigare är Diskrimineringsombudsmannen (DO), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statens kulturråd hbtq-strategiska myndigheter.

Regeringen har också beslutat att ge DO i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och motverka diskriminering av transpersoner. Transpersoner är i flera avseende en särskilt utsatt grupp och det finns ett behov av ökad kunskap om hur vi bäst främjar transpersoners lika rättigheter.

Senast uppdaterad: 10:26 - 04 jul, 2018
  • Jämställdhet
  • Politik