Fler myndigheter får jämställdhetsuppdrag

Webbportalen Jämställ.nu har sedan 2012 listat alla myndigheter som har skrivelser om jämställdhet i sina instruktioner, regleringsbrev och uppdrag från regeringen. Nu är listan för 2018 uppdaterad.

Sveriges myndigheter ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Beslut rörande jämställdhet är inget undantag. Myndigheternas grunduppgifter regleras i förordning med instruktion och varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna (även för högskolor och universitet) där den årliga styrningen av myndigheterna sker.

Antalet myndigheter med styrning avseende jämställdhet i instruktion och/eller regleringsbrev om jämställdhet har ökat varje år, och den slutsatsen går att dra även i år. Förra året kunde Jämställ.nu-redaktionen  identifiera 128 myndigheter med uppgifter och/eller uppdrag avseende jämställdhet och i år är siffran 142.

Värt att notera är att det är nytt för i år att samtliga myndigheter fått i uppdrag att redovisa könsuppdelad statistik, och därför har den skrivelsen inte räknats som ett särskilt jämställdhetsuppdrag vilket den gjorde till och med 2017.

Det är väldigt uppskattat bland både myndigheterna själva och andra verksamheter att enkelt få en samlad bild av de här jämställdhetsuppdragen

Att få en överblick över Sveriges alla 351 myndigheters uppdrag är inte så lätt på egen hand. Därför har Jämställ.nu tagit fram den här sammanställningen, med hjälp av utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

–Det är väldigt uppskattat bland både myndigheterna själva och andra verksamheter att enkelt få en samlad bild av de här jämställdhetsuppdragen utan att själv behöva söka fram informationen, säger Deepati Forsberg som arbetar som utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Om Jämställ.nu

Jämställ.nu är en nationell resurs för jämställdhet. Här finns fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Jämställ.nu lanserades i december 2009 och drivs idag som en unik samverkanssatsning mellan Jämställdhetsmyndigheten, Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova.

Genomparternas olika uppdrag täcker vi in samtliga delar av arbetsmarknaden, det vill säga kommuner, landsting, stat och näringsliv.

 

Senast uppdaterad: 4:09 - 19 mar, 2018
  • Jämställdhet
  • Politik