Fem frågor till Sara Nilsson om jämställd regional tillväxt

Hallå Sara Nilsson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Du ska delta i seminarium i Almedalen om jämställd regional tillväxt. Vad är det?
Sara Nilsson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten diskuterar jämställd regional tillväxt, här på regeringskansliet i Rosenbad.

–  Det är ett regeringsuppdrag som syftar till att uppnå jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet. Det riktar in sig på flera delar, till exempel att kvinnor och män ska kunna ta del av företagsfrämjande resurser på likvärda villkor. Jag har tidigare jobbat med företagsledningar i Norrbotten, så att deras rekryteringar och kompetensförsörjning är inkluderande.

Vad tjänar samhället på det?
– En inkluderande arbetsmiljö innebär att kompetensen står i fokus, inte könet, etnisk bakgrund eller ålder. En uppdelad arbetsmarknad gör att vi inte har rätt person på rätt plats. Det är ett resursslöseri och hämmar företagens konkurrenskraft.

Varför ska folk i tillväxtregioner som Göteborg och Stockholm bry sig?
–  Kompetensförsörjning, konkurrenskraft och hållbar utveckling är globala frågor och berör alla. I exemplet från Region Norrbotten blir det tydligt att om alla nivåer i det regionala utvecklingsarbetet bidrar med sin del kan fantastiska resultat uppnås. Om företag bidrar till jämställda arbetsplatser kommer kompetensförsörjningen att underlättas och konkurrenskraften att öka.

Varför är begreppet jämställd regional tillväxt så okänt?
–  För de med regionalt utvecklingsansvar på länsstyrelser och vid regioner är uppdraget känt sedan ett antal år tillbaka. Förhoppningsvis kommer seminariet om Jämställd Regional tillväxt i Almedalen att attrahera många besökare som vill lära sig mer.

Till sist, vem är du?
–  Jag kommer från Norrbottens inland och gillar tallskog och myrmark. Jag har också en bakgrund som officer i Försvarsmakten. I mitt nuvarande arbete på Jämställdhetsmyndigheten samarbetar jag med andra statliga myndigheter om deras jämställdhetsarbete.

 

Senast uppdaterad: 10:25 - 04 jul, 2018
  • Jämställdhet