Efterfrågan på sexköp måste minska

Jämställdhetsmyndigheten arbetar brett med att förhindra prostitution, människohandel och exploatering av barn i Sverige. Under ett seminarium vid Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm berättar tre av myndighetens experter om det pågående arbetet. Ett viktigt fokus är att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.

Sedan 2018 leder och samordnar Jämställdhetsmyndigheten det nationella arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål.

– Vi arbetar på bred front med våldsförebyggande arbete tillsammans med flera andra myndigheter och har en rad metoder och verktyg till vårt förfogande. Det nationella metodstödteamet mot prostitution och människohandel, NMT, är en både strategisk och operativ resurs där vi ger stöd i enskilda ärenden till andra myndigheter, berättar Petra Tammert Seidefors.

Regionkoordinatorer och stödtelefon

En annan viktig del av den nationella samordningen är regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel. Koordinatorerna verkar inom socialtjänsten men arbetar i nära dialog med Polismyndigheten och har till uppgift att stödja människor som utsätts för brott.

– Vid misstanke om människohandel finns en formaliserad stödprocess som tydliggör vilket ansvar olika myndigheter har. Den fungerar som ett stöd till yrkesverksamma men är framförallt ett stöd för utsatta.

Jämställdhetsmyndigheten har också en stödtelefon (020-390 000).

Kampanjer för att motverka sexhandel

För att skapa medvetenhet om prostitution och människohandel genomför Jämställdhetsmyndigheten kampanjer riktade till privatpersoner.

– Vi jobbar stenhårt med att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster. Kampanjen “Du avgör” vänder sig till både sexköpare och människor som befinner sig i prostitution och vill öka medvetenheten om att köpa sex är en brottslig handling, säger Petra Tammert Seidefors.

Sexköpslagen viktigt redskap

Människohandel, där sexuell exploatering står för den största delen, är tillsammans med handel med vapen och narkotika den typ av grovt organiserad brottslighet som omsätter mest pengar idag, berättar Mats Paulsson, tidigare polis men som nu arbetar som utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

– Det stora problemet med handeln med människor är att det är så svårt att komma åt förövarna och att offren av rädsla inte alltid vill prata med oss på myndigheterna. I många fall förnekar de kvinnor som säljs av hallickar att det är tvång inblandat. Om de inte frivilligt berättar för oss myndigheter är det svårt att gå vidare.

Mats Paulsson berättar om ett fall av människohandel där en 16-årig flicka från ett annat europeiskt land hölls fången i tre dagar för sexuella ändamål. Hon lyckades smita och kontakta Polisen. Efter en husrannsakan hos sexköparen, som erkände, kunde så småningom hallicken gripas.

– Utan den svenska sexköpslagen hade ord stått mot ord. Tack vare lagstiftningen kunde hallicken ställas inför rätta och dömas till flera års fängelse. Nu är det viktigt att få igenom en sexköpslag i andra länder också, menar Mats Paulsson. Män i Sverige har en lägre benägenhet att köpa sex jämfört med män i de andra nordiska länderna.

Fokus på exploatering av barn

Jämställdhetsmyndigheten har även ett särskilt uppdrag att nationellt samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn. Maria von Bredow har skrivit rapporten ”De kommer alltid att hitta mig. En studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor”, som beskriver hur barn i Sverige utsätts för exploatering och människohandel och ger exempel på hur utsattheten kan se ut:

Maria von Bredow talade om barnexploatering och människohandel på MR-dagarna. Foto: Jöran Fagerlund

– En 18-årig pojke som fått avslag på sin asylansökan berättar att han tvingades sova på ett restauranggolv och arbeta gratis i restaurangen. Han menar att det var bättre än de andra alternativen som han ansåg stod till buds: att sälja droger, begå stölder eller prostituera sig. Trots dessa svåra förhållanden lyckades han klara av skolarbetet.

Med på seminariet var också Reda från Marocko som berättade om sin svåra och nästan två år långa resa genom Europa och hur det är att komma ensam till Sverige.

– Jag reste från Fez via Libyen med båt över Medelhavet. Jag tog mig med lastbil till Spanien och hamnade sedan i Paris. Där var det katastrofalt dåligt. När jag kom till Stockholm sov jag på gatan. Jag kunde inte systemet och fick dåliga kompisar.

Enligt Maria von Bredow behöver samhället bli mycket bättre på att ta hand om unga människor som flytt på egen hand och har en vana att klara sig själva för att de inte ska exploateras eller hamna i människohandel.

Jämställdhetsmyndighetens seminarium om prostitution och människohandel hölls på Mänskliga Rättighetsdagarna den 16 november i Stockholm.

Skribent:
Marie Andersson
Senast uppdaterad: 3:36 - 19 nov, 2018
  • Jämställdhet
  • Prostitution och människohandel