Efterfrågad kunskap om våld

En webbkurs om grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer röner stort intresse. Under två år har närmare 29 000 personer loggat in för att gå kursen.
Bild från seriestrippen i webbutbildningen om våld.

Det är Nationellt Center för Kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, Socialstyrelsen och länsstyrelserna som gemensamt tagit fram kursen om våld. Två av medarbetarna i arbetsgruppen – Katarina Björkgren och Lisa Lindström – arbetar idag som seniora utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

– Det finns ett stort intresse och behov av grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, konstaterar Lisa Lindström.

Kursen ger insikter om våldets omfattning och bakomliggande orsaker, om särskild sårbarhet, om våldets uttrycksformer, mekanismer och konsekvenser för den som utsätts, och för barn som lever med våld. Kursen tar också upp samhällets ansvar och vikten av att ställa frågor om våld.

En kurs för många

Knappt häften av alla som gått kursen arbetar inom socialtjänsten. En annan stor grupp kommer från hälso- och sjukvården. Även privatpersoner är välkomna att skapa ett konto på hemsidan och gå kursen. Det krävs inga formella förkunskapskrav.

Närmare 29 000 personer har under de senaste två åren loggat in.

– Kursen är väldigt lättillgänglig. Upplägget är en kombination av teoretiska texter, inspel från praktiker och en seriestripp där man får följa ett ”case”. Det tilltalar många, säger Lisa Lindström.

Senast uppdaterad: 8:04 - 09 okt, 2018
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Utbildning