Dubbla roller för killar i hederskultur

Både tjejer och killar måste engageras i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det säger Hoshi Kafashi, verksamhetsansvarig Shanazi hjältar och hjältinnor, som medverkar i ett av Jämställdhetsmyndighetens seminarier på Bokmässan.

Varför är det viktigt att lyfta fram killars roll i hedersfrågor?

– Killarna i hederskulturen lever ofta i dubbla roller, de anses vara förövare som begränsar och bestraffar och förväntas vara familjens förlängda arm, samtidigt som de även är offer som tvingas föra vidare dessa traditioner. Det är viktigt att lyfta fram varför killarna inte alltid är förövare och att de inte alltid är offer.

Hur når du fram till killar i ditt arbete?

– Vi arbetar för att uppnå en attitydförändring genom att utbilda killar/unga män som lever i hederskulturer, det gör vi främst genom den utbildning som jag tagit fram, där vi väljer ut en grupp med killar som ska genomgå utbildningen. Vi jobbar även med olika killgrupper på skolor, fritidsgårdar och andra ungdomsarenor.

Vad hoppas du att besökarna på seminariet på Bokmässan ska få med sig?

– Att i arbetet för ett jämställt samhälle, fritt från hedersrelaterat våld och förtryck måste båda flickor och pojkar vara med, vi måste våga se, höra och agera!

Senast uppdaterad: 12:41 - 25 sep, 2019
  • Barn- och tvångsäktenskap
  • Hedersrelaterat våld
  • Jämställdhet
  • Våldsförebyggande arbete