DN Debatt: ”Utan myndighet är det svårt att uppnå jämställdhetsmålen”

Ett effektivt och resultatorienterat jämställdhetsarbete är en uppgift för varje svensk regering. Utan en förvaltningsmyndighet förlorar regeringen en avgörande möjlighet att tillvarata kunskap, nå målen och stärka styrningen skriver Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten på DN Debatt.

Jämställdhetsmyndigheten inrättades för ett år sedan. I en artikel på DN Debatt beskriver generaldirektör Lena Ag de konsekvenser som följer av en nedläggning.

Utan en myndighet saknas en avgörande resurs för styrning, analys och uppföljning av de jämställdhetspolitiska målen. Likaså går det centrala stödet till andra aktörer som arbetar med jämställdhet förlorat. En nedläggning drabbar även de nationella uppdrag som Jämställdhetsmyndigheten fått kring mäns våld mot kvinnor, hedersvåld och hedersförtryck samt prostitution och människohandel.

Senast uppdaterad: 10:17 - 12 jan, 2019
  • Jämställdhet
  • Politik