Dialogseminarium på West Pride

Synliggörandet av ojämställdhet är viktigt i arbetet för jämställdhet. Samtidigt som synliggörandet av kön kan gynna vissa grupper av hbtq-personer kan det även exkludera andra. Hur kan dessa uppdrag förenas?
Johanna Sjons och Jennifer Bolin ledde dialogen under West Pride. Foto: Jöran Fagerlund

Om detta bjöd Jämställdhetsmyndigheten in till dialog med intresserad allmänhet i ett seminarium på Världskulturmuseet 16 juni, som var en del av programmet under West Pride.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att främja ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken och ska också främja hbtq-personers rättigheter. På dialogseminariet fördes samtal utifrån dessa två uppdrag, bland annat kring vikten av att arbeta med ett intersektionellt perspektiv, jämställdhetspolitikens utformning utifrån kategorierna kvinna och man, eventuella möjligheter att arbeta för ett tredje juridiskt kön och att myndigheten behöver säkra kompetens kring hbtq-perspektivet.

Jämställdhetsmyndigheten är glada för detta tillfälle till dialog och arbetar nu vidare på vad vi kan ta med i vårt fortsatta arbete på myndigheten och i samverkan med andra statliga myndigheter.

Vill du läsa mer om vårt regeringsuppdrag att främja hbtq-personers rättigheter?
Här finns delrapporten från det HBTQ-strategiska uppdraget. Uppdragets slutredovisning sker i februari 2020.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på transutredningen.

Senast uppdaterad: 11:53 - 13 aug, 2019
  • Hbtq