Dialogmöte för att sprida kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor

Inom ramen för Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att sprida kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor anordnar myndigheten fyra dialogträffar under året. Fokus på samtliga möten är det förebyggande arbetet.

– Denna gången har vi med oss elevhälsan och barnmorskor från ungdomsmottagningar, säger Lisa Gullbransson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

I det förebyggande arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor har elevhälsan och ungdomsmottagningar lyfts fram som viktiga instanser. Många gånger kan det vara där som unga flickor och kvinnor för första gången får frågan om det varit utsatta för könsstympning eller vågar prata om att de har blivit utsatta.

Flera föreläsare

Den här dialogträffen sker i samverkan med Riksföreningen för skolsköterskor. Under själva dialogmötet föreläser Vulvamottagningen vid Angereds närsjukhus om vad könsstympning är och den vård som finns tillgänglig för flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning. Även Nationella Kompetensteamet berättar om sin nationella stödtelefon. Inger Lövkrona, professor i etnologi och genusforskare vid Lunds universitet,  kommer att fokusera sin föreläsning på det professionella mötet och vilka dilemman yrkesverksamma ställs inför i sitt arbete mot könsstympning.

Lisa Gullbransson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

– Träffen är både kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Det handlar bland annat om att få ökad förståelse på myndigheten om hur det ser ut för yrkesverksamma runtom i landet men även att ge skolsköterskor, kuratorer och barnmorskor en chans till ökad kunskap inom området. Det finns många intressanta perspektiv bland deltagarna, dels de som ofta möter utsatta men kanske saknar handlingsplaner eller kunskap kring frågan, samt de som sällan stöter på dem men som vill lära sig mer för ett bättre bemötande och kunna säkerställa rätt tillgång till vård och stöd, säger Lisa Gullbransson.

Intresset för dialogmötet har varit stort. Hittills är det över 80 anmälda. Träffen sker den 4 maj.

Senast uppdaterad: 10:56 - 04 maj, 2021
  • Könsstympning