CSW62: Nordiska ministrar i samtal om jämställdhet

Just nu pågår CSW62, the Commission on the Status of Women, I New York, och på onsdagen möttes de Nordiska jämställdhetshetsministrarna - eller representanter - i ett panelsamtal. Deltagarna delade med sig av goda exempel från sina länder, men beskrev också oro kring situationen på jämställdhetsområdet.

Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, ledde samtalet, som hade rubriken ”Rights, roles and realities – Nordic strategies for gender equality”.

Hon inledde med att berätta att de nordiska ländernas gemensamma historia och demokratiska tradition har underlättat samarbetet kring jämställdhetsfrågor i över 40 år, bland annat genom Nordiska ministerrådet, som stod som arrangör för panelsamtalet.

Lena Ag förklarade också att Me too-rörelsen är särskilt stark i de nordiska länderna,  som alla satsar på tidiga samhällsinsatser för att ge kunskap om rättigheter kring exempelvis sexuell och reproduktiv hälsa, samt på att ge  möjligheter till studier och arbete för såväl kvinnor som män.

– Det är ett bevis på att kvinnor och flickor agerar för att försvara sina rättigheter, sa Lena Ag.

– Samtidigt har Me too varit en smärtsam påminnelse om att det fortfarande finns stora utmaningar innan jämställdhet är uppnådd i våra länder.

Den isländske Jämställdhetsministern Ásmundur Einar Daðason, berättade att Me too-rörelsen har varit ett stort uppvaknande för många på Island. Inte minst inom idrottsrörelsen, där unga kvinnor har klivit fram och berättat om grova övergrepp.

Han gjorde också en koppling till konferensens tema om landsbygdens kvinnor*, och menade att man i små samhällen – där alla känner alla – har svårare att säga ifrån om till exempel trakasserier. Många små samhällen domineras dessutom av män, eftersom kvinnor tenderar att flytta till större städer för utbildning och andra möjligheter.

– Ett sätt att vända på detta är att skapa bra distansutbildningar, och det är något vi satsar på nu.

Ásmundur Einar Daðason berättade också att arrangerade samtal mellan män, så kallade ”barbershops”, har betytt mycket på Island.

– Att män är med i detta är en förutsättning för att vi ska nå full jämställdhet, sa han.

I panelen satt också Karen Elleman, jämställdhetsminister i Danmark, Kai Sauer, Finland ständige representant i FN, och Norges nytillträdda jämställdhetsminister Linda Hofstad Helleland, som också har ansvar för barnfrågor.

Lina Hoftstad Helleland valde att ta upp problemet med att snedvridna kroppsideal och uppmuntran till plastikoperationer sprids bland barn och unga via digitala kanaler.

– Det är en press för unga människor att leva upp till detta, sa hon, och berättade att det är en fråga som kommer att utredas vidare i Norge.

Statssekretare Pernilla Baralt, S, som i panelen ersatte Åsa Regnér, tidigare jämställdhetsminister, berättade bland annat om den svenska satsningen på youmo.se – en välbesökt webbplats som riktar sig direkt till unga människor på olika språk och som ger svar på frågor om allt från sexualitet till vardagliga frågor.

I veckan kom dessutom beskedet att regeringen nu satsar ytterligare resurser på Youmo för att utveckla information om hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld och trakasserier.

Som avslutning sa Pernilla Baralt att hon ser fram emot att möta ministrarna i Stockholm 15–16 maj på ICMEO, en konferens om män och jämställdhet.

Efteråt var Lena Ag nöjd med samtalet, men också med responsen från publiken:

– Salen var knökfull, väldigt positivt! Det verkar som om det finns ett stort intresse för den nordiska jämställdheten.

*Temat för CSW62 är ”Empowering rural women and girls”, vilket betyder ungefär ”ge makt åt landsbygdens kvinnor och flickor”.

Senast uppdaterad: 1:57 - 15 mar, 2018
  • Jämställdhet
  • Politik