Coronapandemin – så arbetar vi

Jämställdhetsmyndigheten arbetar precis som alla myndigheter för att inom vår egen verksamhet bidra på de sätt vi kan till att minska smittspridningen av covid-19. Vi följer de beslut, riktlinjer och rekommendationer som kommer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och andra närmast berörda myndigheter.

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag är att följa och analysera utvecklingen inom jämställdhetsområdet, där vi har ett flertal pågående uppdrag från regeringen.

– Nu är vi mitt uppe i en global samhällskris som innebär nya utmaningar för hur vi lever och arbetar. Det är viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv också i en sådan här situation. Forskning och erfarenhet visar att det finns skillnader i hur kvinnor och män drabbas av effekter och konsekvenser av en så allvarlig kris, säger Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.

Det handlar om jämställdhetsutmaningar i frågor som hälsa, ekonomi och arbete. Möjligheten till social distansering kan till exempel se olika ut för kvinnor och män. Till exempel arbetar kvinnor i högre utsträckning med omsorgsarbete inom hemtjänst och den hårt ansträngda sjukvården. Vi ser också att män verkar bli allvarligt sjuka av viruset i större utsträckning.

– Det finns tecken på att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ökar under isolering i hemmet.  Det viktigt att förstå skillnader i mäns och kvinnors livsvillkor för att få träffsäkerhet i framtida åtgärder, säger Lena Ag.

Senast uppdaterad: 9:19 - 30 mar, 2020
  • Hälsa
  • Jämställdhet