Coronapandemin ökar risken för våld mot kvinnor och barn

Våld i nära relationer riskerar öka när familjer blir isolerade i hemmet. Ett samhälle i kris, ekonomisk press och ångest för situationen är bidragande orsaker.

När allt fler familjer tvingas stanna hemma riskerar såväl mäns våld mot kvinnor, som andra former av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och sexuellt våld mot barn öka. Isoleringen gör kontroll och våld möjligt inom hemmets väggar.

 Trycket har redan börjat öka på kvinnojourer och kriscentrum i Sverige. Trycket har ökat främst på tjej- och ungdomsjourerna. Vi vet också att trycket brukar öka än mer när kriser lättar, efter semestrar och andra lov, säger Katarina Björkgren, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Flera kommuner och organisationer beskriver dock att anmälningar om barn som far illa har minskat under senare tid.

Samhället behöver förbereda sig för att fler kvinnor och barn kommer att behöva stöd och skydd som en konsekvens av coronapandemin. Konsekvenserna av det ökade våldet måste hanteras nu och för lång tid framöver.

Vi vet också av erfarenheter från kriser som ebola att familjer som tvingades hållas isolerade utsattes för mer våld och sexuellt våld under isoleringen.

För flickor och kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan situationen bli än värre.

– Risken för våld mot barn och unga ökar i takt med begränsning av rörelsefriheten, inte minst för dem som lever i hedersrelaterat våld och förtryck. Skolan kan vara en fristad för dem. Flickor och unga kvinnor som redan tidigare var föremål för stark kontroll och ofrihet kan nu vara utsatta för fullständig kontroll, säger Katarina Björkgren.

Även en internationell utblick visar att kvinnor och barn i karantän hemma riskerar att utsättas för våld i högre grad.

– Det finns uppgifter från flera länder i världen däribland Kina om att våld mot kvinnor och barn ökat markant under coronakrisen.

I Norge där många isolerats i coronapandemins spår har våld mot kvinnor i hemmen uppmärksammats av polisen som nu överväger att göra hembesök hos familjer med våldsdömda män.

I Danmark har fler skyddade boenden upprättats för våldsutsatta. Det ökade våldet har redan lett till att danska kriscenter har blivit fulla efter att danska regeringen uppmanat människor att hålla sig hemma. 55 nya platser har upprättats i hela landet.

– Vi vet också av erfarenheter från kriser som ebola att familjer som tvingades hållas isolerade utsattes för mer våld och sexuellt våld under isoleringen, säger Katarina Björkgren.

De ekonomiska konsekvenserna som följer i coronavirusets spår kan också bidra till att kvinnor inte kan undkomma våld i hemmet. Ekonomisk självständighet ökar möjligheten att komma ur en våldsam relation, vilket innebär att det finns en stark koppling mellan ekonomi och våld. Därför kommer det uppstå behov av att analysera konsekvenserna för både ekonomi, hälsa och våldets omfattning efter coronapandemin ur ett jämställdhetsperspektiv.

– Det blir viktigt att undersöka hur kvinnor och män drabbas av konsekvenserna av krisen. Till exempel om arbetslösheten vi ser i krisens spår har drabbat kvinnor och män lika mycket, säger Katarina Björkgren.


Är du utsatt för våld i hemmet?
Kontakta polisen, din lokala socialtjänst i din kommun eller ring till kvinnofridslinjen 020-50 50 50, journummer som finns på Unizon.se eller Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige www.roks.se, samt Akillesjouren som ger samtalsstöd för män, 072-331 63 99 eller Mottagningen för unga män, MUM 073-666 26 42.

 

Se Jämställdhetsmyndighetens samlade information om coronapandemin här.

Senast uppdaterad: 12:27 - 30 apr, 2020
  • Familj
  • Hedersrelaterat våld
  • Mäns våld mot kvinnor